MONOGRAFIE, RAPORTY, DIAGNOZY – AUTORSTWO

 • Kalinowski S., Komorowski Ł., Rosa A. (2021). Concept the Smart Village. Examples from Poland, IRWiR PAN, Warszawa. book ISBN 978-83-961048-1-6, DOI: 10.53098/978-83-961048-1-6

 • Kalinowski S., Komorowski Ł., Rosa A. (2021). Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski, Wyd. IRWiR PAN, Grupa Cogito, Warszawa. cała książka ISBN: 978-83-89900-62-3, DOI: 10.53098/9788389900623

 • Kalinowski S., Wyduba W. (2020). Moja sytuacja w okresie koronawirusa. Raport końcowy z badań, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa. całość ISBN 978-83-89900-60-9, DOI: 10.53098/9788389900609

 • Kalinowski S., Wyduba W. (2020). Moja sytuacja w okresie koronawirusa. Raport z badań, część II, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa. całość DOI: 10.53098/9788389900593
 • Kalinowski S., Wyduba W. (2020). Moja sytuacja w okresie koronawirusa. Raport z badań, część I, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa. całość DOI: 10.53098/9788389900586

 • Kalinowski S. (2015): Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. – spis treścicała książka

okladkapz

PODRĘCZNIKI – AUTORSTWO

 • Kalinowski S. (2014): Podstawowe problemy ekonomii menedżerskiej – ze zbiorem testów i zadań. Wydanie II poprawione, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

okladka

 • Kalinowski S. (2012): Podstawowe problemy ekonomii menedżerskiej – ze zbiorem testów i zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. zobacz spis treści

MONOGRAFIE – REDAKCJA

 • Sałustowicz P, Kalinowski S., Goryńska-Bittner B. (red.) (2018): Bliżej ludzi – programem dla nauk społecznych?, Wydawnictwo Societas Pars Mundi, Bielefeld, ss. 364. spis treści, całość książki

blizej_ludzi_do_druku-1

 • Galor Z., Kalinowski S., Kozłowska U. (red.) (2017): Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością, Wydawnictwo Societas Pars Mundi, Bielefeld, ss. 345. spis treści, I część II część

marginalizacja_a_rozwoj

okładka

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

 1. 1. Szczygieł O., Zwęglińska-Gałecka D., Kalinowski S. (2024). Wymiary ubóstwa wiejskiego na przykładzie Mazowsza, Wieś i Rolnictwo, Warszawa, PL, (1 (202), s. 95–113. doi: 10.53098/wir.2024.1.202/04.
 2. Kalinowski S, Łuczak A, Szczygieł O, Wojciechowska A, Zwęglińska-Gałecka D, Paczek B. To Heat Or Not To Heat? On (In)Perceptible Energy Poverty Among The Poor. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. (2024);XXVI(1):124-138. https://doi.org/10.5604/01.3001.0054.3270.
 3. Łuczka W., Kalinowski S. (2023). Socioeconomic Reasons For Discontinuing Organic Farming: A Polish Case Study. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 22(1), 27–46. https://doi.org/10.22630/ASPE.2023.22.1.3
 4. Komorowski Ł, Rosa A., Kalinowski S. (2023). Koncepcja smart villages – czy to kolejny etap odnowy wsi?, Wieś i Rolnictwo 3(200).
 5. Harbiankova A., Kalinowski S., (2023). MSW Management to Zero Waste: Challenges and Perspectives in Belarus, Sustainability 15 (3), 2012.
 6. Kalinowski S., Szczygieł O. (2023). Concerns About Covid-19 in the Eyes of Respondents: Example from Poland, World Politics in the Age of Uncertainty 2, 199-211, Springer Palgrave Macmillan, Cham.
 7. Łuczak A., Kalinowski S. (2022). Subjective Poverty: New Techniques of Measurement and Statistical Analysis, Proceedings of the Open Scientific Conference in Rome.
 8. Łuczak A., Kalinowski S. (2022). Measuring Subjective Poverty: Methodological and Application Aspects. In: Jajuga, K., Dehnel, G., Walesiak, M. (eds) Modern Classification and Data Analysis. SKAD 2021. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10190-8_18
 9. Łuczak A., Kalinowski S. (2022). Fuzzy Clustering Methods to Identify the Epidemiological Situation and Its Changes in European Countries during COVID-19. Entropy, 24(1), 14; https://doi.org/10.3390/e24010014
 10. Kalinowski S.; Łuczak A.; Koziolek A. (2022). The Social Dimension of Security: The Dichotomy of Respondents’ Perceptions during the COVID‐19 Pandemic. Sustainability, 14, 1363. https://doi.org/10.3390/su14031363
 11. Kalinowski S., Łuczak A. (2022): Dychotomia odczuć bezpieczeństwa w wymiarze społecznym mieszkańców miast w czasie pandemii COVID-19. Gospodarka Narodowa 2(310), 74-87. DOI: https://doi.org/10.33119/GN/149196
 12. Łuczak A., Kalinowski S. (2022). (2022). A multidimensional comparative analysis of poverty statuses in European Union countries. International Journal of Economic Sciences, Vol. XI(1), pp. 146-160. DOI: 10.52950/ES.2022.11.1.009
 13. Wojciechowska-Solis J., Śmiglak-Krajewska M.,  Kalinowski S. (2022). Atrakcyjność i preferowanie wybranych form turystyki na obszarach wiejskich Polski Wschodniej – w badaniu opinii i wyborów turystów, Wieś i Rolnictwo, (2 (195), s. 101–134. doi: 10.53098/wir022022/05.
 14. Kalinowski, S., Wyduba, W. (2021). Rural poverty in Poland between the wars. Rural History, 32/2, 217-232. doi:10.1017/S0956793321000091
 15. Halamska M., Burdyka K., Kalinowski S., Kubicki P., Michalska S., Ptak A., Sadłoń W., Zwęglińska-Gałecka D. (2021). Wiejskie okruchy pandemii – rok drugi przed czwartą falą. Wieś i Rolnictwo, 3(192), 11-48. doi: 10.53098/wir032021/01
 16. Wojciechowska-Solis J., Śmiglak-Krajewska M., Kalinowski S. (2021). Ocena jakości usług gospodarstw agroturystycznych przy wykorzystaniu metody Servqual. Wieś i Rolnictwo, 3(192), 99-123. doi: 10.53098/wir032021/04
 17. Kalinowski, S., Łuczak, A. (2021). Social (in)security – the ambivalence of villagers’ perceptions during COVID-19Problemy Polityki Społecznej54, 1-15. https://doi.org/10.31971/pps/145154
 18. Łuczka W., Kalinowski S., Shmygol N. (2021): Organic Farming Support Policy in a Sustainable Development Context: A Polish Case Study, Energies14, 4208. doi.org/10.3390/en14144208
 19. Kalinowski S., Rosa A. (2021): Sustainable Development and the Problems of Rural Poverty and Social Exclusion in the EU Countries, European Research Studies Journal, Volume XXIV, Issue 2, 438-463. DOI: 10.35808/ersj/2136
 20. Tretiak N., Sakal O., Kovalenko A., Kalinowski S., Trietiak V., Shtohryn H., Behal I., Kłodziński M. (2021): Land Resources and Land Use Management in Ukraine: Problems of Agreement of the Institutional Structure, Functions and Authorities, European Research Studies Journal, Volume XXIV, Issue 1, 776-789. DOI: 10.35808/ersj/1994
 21. Kalinowski S. (2020): Od paniki do negacji: Zmiana postaw wobec COVID-19, Wieś i Rolnictwo, nr 3(188), s. 45-65. https://doi.org/10.7366/wir032020/03
 22. Kalinowski S. (2020): Poverty in rural areas: an outline of the problem, Acta Scientiarum Polonorum Oecnomia, nr 19(4), 69-78. DOI: 10.22630/ASPE.2020.19.4.42
 23. Łuczak A., Kalinowski S. (2020): Assessing the level of the material deprivation of European Union countries, PLoS ONE 15(9): e0238376. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238376
 24. Łuczka W., Kalinowski S. (2020): Barriers to the Development of Organic Farming: A Polish Case Study, Agriculture, 10(11), 536. https://doi.org/10.3390/agriculture10110536
 25. Lorentowicz K., Kalinowski S., Wyduba W. (2020): Finansowanie wiejskich organizacji pozarządowych, Studia Prawno-Ekonomiczne, nr 115, s. 287-310. DOI: 10.26485/spe/2020/115/16
 26. Kalinowski S. (2019): Employment Precarisation in the Contemporary Economy, Ekonomista, nr 1, s. 73-92. cały tekst
 27. Kalinowski S. (2018): Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wieś i Rolnictwo, nr 3(180), s. 93-112. DOI: 10.7366/wir032018/04
 28. Kalinowski S., Lorentowicz K., Wyduba W. (2018): Syntetyczny wskaźnik finansowania organizacji pożytku publicznego, Handel Wewnętrzny, nr 6, s.273-286.
 29. Kalinowski S. (2018): The Working Poor in the European Union, International Scientific Days 2018 „Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems“, Conference proceedings, Nitra, Slovak Republik, s. 977-991. WoS
 30. Kiełbasa B., Kalinowski S. (2018): Knowledge and Information in the Processes of Managing the Organization Case Study, International Scientific Days 2018 „Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems“, Conference proceedings, Nitra, Slovak Republik, s. 815-829. WoS
 31. Lorentowicz K., Wyduba W., Kalinowski S. (2018): Specyfika funkcjonowania trzeciego sektora na wsi. Rys historyczny, Intercathedra 3(36), s. 273-281.
 32. Jabłońska-Porzuczek L., Kalinowski S. (2018): Analysis of the Labor Market Situation of People with Disabilities, Folia Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, 4(336), s. 157-172.
 33. Jabłońska-Porzuczek L., Kalinowski S., Smoluk-Sikorska J. (2018): Determinanty konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i zarządzanie, z. 117, s. 173-185.
 34. Kalinowski S., Kiełbasa B. (2017): Risk of Poverty and Social Exclusion in the European Union in the Context of Sustainable Development, Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development 2017, (WoS)
 35. Kalinowski S., Kozera Kowalska M. (2017): Samoocena sytuacji dochodowej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Handel Wewnętrzny, nr 4 (369), t. I, s. 110-121.
 36. Wyduba W., Kalinowski S. (2017): Ukrainian nationals in the labour market of Wielkopolska, Intercathedra, 33/4, s. 161-168.
 37. Smoluk-Sikorska J., Łuczka W., Kalinowski S. (2017): The state of organic food processing in Poland, Agrarian Perspectives XXVI. Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors : Proceedings of the 26th International Scientific Conference, September 13-15, Prague, Czech Republic, s. 349-354. (WoS)
 38. Wyduba W., Kalinowski S. (2017): Material deprivation as exemplified by selected countries of the European Union, Intercathedra, 33/1, s. 103-109.
 39. Kalinowski S. (2016): Objective and subjective assessments of living standards among members of the rural population, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,t. 103, z. 1, s. 7-13.
 40. Kalinowski S. (2016): „Pieniądze szczęścia nie dają… być może” – oblicza niespójności opinii ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Polityka Społeczna, nr 2(503), s. 16-20.
 41. Kalinowski S., Jabłońska-Porzuczek L. (2016): Ubóstwo rodzin monoparentalnych w Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, nr 438, 32-46.
 42. Jabłońska-Porzuczek L., Smoluk-Sikorska J., Kalinowski S. (2016): The conditions of competitiveness in the confectionary and bakery industry, Intercathedra, nr 32/4, s. 78-85.
 43. Kozera-Kowalska M., Kalinowski S. (2016): Wiedzochłonność obszarów wiejskich w warunkach zrównoważonego rozwoju, Handel Wewnętrzny, nr 4(363), s. 88-100.
 44. Zielińska-Chmielewska A., Kalinowski S. (2016): Kształtowanie się strategii finansowania w wybranych przedsiębiorstwach mięsnych w Polsce w latach 2007-2013, Handel Wewnętrzny, nr 1(360), s. 348-357.
 45. Kalinowski S. (2015): Uncertainty-Induced Challenges Faced by Poor Inhabitants of Big Cities: The Case of Poland’s Poznań, Gospodarka Narodowa, nr 5(279), s. 187-201.
 46. Kalinowski S. (2015): Znaczenie pracy nieformalnej dla ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w zależności od wieku, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCV, s. 245-260.
 47. Kalinowski S., Łuczka W. (2015): Biedni pracujący w Unii Europejskiej – wybrane problemy, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVII, zeszyt 5, s. 112-117.
 48. Kalinowski S. (2015): Need satisfaction in rural population with uncertain incomes, Studia Ekonomiczne, nr 1 (LXXXIV), s. 74-90.
 49. Kalinowski S. (2015): Ubóstwo ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 102, z. 1, s. 85-96.
 50. Kalinowski S. (2014): Ubóstwo emerytów w Polsce, Ekonomia XXI wieku, nr 1(1), s. 29-41.
 51. Kalinowski S., Kozera M. (2014): The income situation of old age pensioners’ and disability pensioners’ households in Poland, Intercathedra, nr 30/1, s. 7-14.
 52. Smoluk-Sikorska J., Jabłońska-Porzuczek L., Kalinowski S. (2014): Wybrane zagadnienia potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, Journal of Agribusiness adn Rural Development, 3(33), s. 253-261.
 53. Kalinowski S., Zielińska-Chmielewska A. (2014): Strategie rozwoju przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego z Wielkopolski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM XVI, Zeszyt 6, Warszawa, Poznań, Lublin, s. 202-207.
 54. Jabłońska-Porzuczek L., Smoluk-Sikorska J., Kalinowski S. (2014): The selected elements allotting competitiveness of friut and vegetables processing enterprises, Intercathedra, nr 30/2, s. 34-40.
 55. Kalinowski S. (2014): Znaczenie świadczeń pomocy społecznej dla beneficjentów MOPR na przykładzie Poznania, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 179, Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych, s. 225-236.
 56. Kalinowski S. (2013): Selected aspects the economic situation in rural households with precarious income, Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, nr 23(4), s. 73-84.
 57. Kalinowski S. (2013): Wybrane elementy aktywności zawodowej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 6 (66), s. 159-172.
 58. Smoluk-Sikorska J., Kalinowski S. (2013): European Brewing Industry as an Example of Globalisation Process, Bothalia, nr 43, issue 9, s. 65-78.
 59. Kalinowski S. (2013): The Income Structure of the Rural Population with Precarious Income, w: Rural Development 2013. Proceedings, red. Vilma Atkočiūnienė, volume 6, book 1, Aleksandras Stulginskis University, Akademija, Kaunas district, Lithuania, s. 174-178. (WoS)
 60. Kalinowski S., Smoluk-Sikorska J., Jabłońska-Porzuczek L. (2013): Wybrane elementy konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM XV, Zeszyt 6, Warszawa, Poznań, Rzeszów, s. 113-118.
 61. Kalinowski S. (2013): The attitudes of rural population with uncertain income on the labour market, Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, nr 12(3), s. 29-38.
 62. Kalinowski S. (2013): Aktywność ekonomiczna jako wyznacznik poziomu życia, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 30, Rzeszów, s. 198-209.
 63. Kalinowski S. (2013): Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach a warunki funkcjonowania gospodarstw domowych na wsi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 292, Wrocław, s. 243-260.
 64. Galor Z., Kalinowski S., Kujaczyński T. (2013): Rola ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu w dobie globalizacji, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 6, s. 91-104.
 65. Kalinowski S., Kiełbasa B. (2012): Poziom życia ludności wiejskiej w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM XIV, Zeszyt 4, Warszawa, Poznań, Białystok, s. 50-55.
 66. Kalinowski S., Kiełbasa B. (2012): Farm management in the light of the cross-compliance requirements, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 12(XXVII), numer 3, s. 15-23.
 67. Kalinowski S., Smoluk-Sikorska J. (2011): Globalizacja w browarnictwie europejskim, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9(740), s. 92-102.
 68. Smoluk-Sikorska J., Kalinowski S. (2011): The economic significance of the brewing sector in the European Union, Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, nr 10(4)2011, s. 117-129.
 69. Kalinowski S. (2011): Wpływ wykształcenia na spójność społeczną ludności wiejskiej, Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing, nr 6/2011, s.35-44.
 70. Kalinowski S. (2011): Education as an element of competitiveness of rural households in the Wielkopolskie Voivodship, Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, nr 10(1)2011, s. 35-43.
 71. Kalinowski S. (2011): Korzystanie z usług zdrowotnych na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM XIII, Zeszyt 3, Warszawa, Poznań, Wrocław, s. 105-110.
 72. Kalinowski S., Żurkiewicz D. (2011): Oczekiwania bezrobotnych wobec PUP w Poznaniu, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 22, s. 123-138.
 73. Kalinowski S. (2010): Aktywność ekonomiczna i ocena sytuacji finansowej mieszkańców wsi w Wielkopolsce, Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing, nr 1/2010, s. 44-50.
 74. Kalinowski S., Kiełbasa B. (2010): Znaczenie usług doradczych w kreowaniu aktywności inwestycyjnej producentów rolnych, Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, 9(2)/2010, Warszawa, s. 91-100.
 75. Kalinowski S. (2010): Social exclusion in the rural areas – chosen indicators in the Region of Wielkopolska, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(17)/2010, s. 39-46.
 76. Kalinowski S., Witkowska K. (2010): Analiza wydatków MOPR w Poznaniu na świadczenia bezpośrednie w latach 2003-2007, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 20, s.91-102.
 77. Kalinowski S. (2010): Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako zadanie edukacyjne władz lokalnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 18, s. 157-170.
 78. Kalinowski S. (2009): Rozważania nad ekonomią społeczną, Praca Socjalna, nr 4/09, s. 18-29.
 79. Kalinowski S. (2009): Dochody a ubóstwo wśród ludności Stanów Zjednoczonych – wybrane zagadnienia, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(11), Poznań, s. 131-139.
 80. Kalinowski S. (2008): Wpływ cech społeczno-demograficznych na wielkość ubóstwa na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis – Oeconomica, nr 51(263), s. 47-55.
 81. Kalinowski S. (2008): Rola kapitału społecznego w budowaniu konkurencyjności gospodarstw domowych na przykładzie ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM X, Zeszyt 1, Warszawa, Poznań, Lublin, s. 128-133.
 82. Kalinowski S. (2008): Oczekiwania ubogich mieszkańców wielkopolski wobec pomocy społecznej na przykładzie woj. wielkopolskiego, Handel Wewnętrzny. Marketing. Rynek. Przedsiębiorstwo, nr 2, s. 38-45.
 83. Kalinowski S. (2008): Zasięg ubóstwa na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, Wieś i Doradztwo, nr 3-4 (55-56), s. 48-53.
 84. Kalinowski S. (2007): Czynniki determinujące poziom ubóstwa na obszarach wiejskich Wielkopolski, Zagadnienia ekonomiki rolnej, nr 2, s. 167-172.
 85. Kalinowski S. (2007): Zależność między dochodami i wydatkami na żywność w gospodarstwach domowych na przykładzie woj. wielkopolskiego, Handel Wewnętrzny. Marketing. Rynek. Przedsiębiorstwo, nr 2, s. 38-45.
 86. Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. (2007): The consumption structure of food articles in impoverished households – the example of the Wielkopolska province, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXV, Zeszyt 6, Seria Ekonomia, s. 51-66.
 87. Kalinowski S. (2006): Zróżnicowanie spożycia żywności w zależności od grupy kwintylowej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Nr 11, Poznań, s. 201-212.
 88. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S. (2006): Spożycie żywności przez ludność wiejską województwa wielkopolskiego w latach 1999-2003, Handel wewnętrzny. Marketing. Rynek. Przedsiębiorstwo, numer specjalny, s. 214-220.
 89. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S. (2006): Bezrobocie na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, Wiadomości Statystyczne, nr 5, 42-52.
 90. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S. (2006): Poverty and its selected causes in the new EU countries, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics, Volume 9, Issue 1.
 91. Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. (2005): Wybrane monetarne wskaźniki społecznego wykluczenia w nowych krajach UE, Polityka Społeczna, nr 7, IPiSS, 5-9.
 92. Smoluk J., Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. (2004): The globalisation in brewery industry, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics, Issue 2, Volume 7.
 93. Kalinowski S. (2004): Bezrobocie na wsi – sposoby przeciwdziałania, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 7, Poznań, s. 179-197.
 94. Kalinowski S. (2004): Agroturystyka jako element aktywizacji mieszkańców wsi, Poradnik Gospodarski nr 9/2004, WODR, s.28-30.
 95. Kalinowski S. (2004): Przeciwdziałanie bezrobociu na obszarach wiejskich, Polityka Społeczna nr 8/2004, IPiSS, s.16-19.
 96. Kalinowski S. (2004): Ubóstwo polskiej wsi na tle Unii Europejskiej; Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM VI, Zeszyt 4,Puławy, s.92-97.
 97. Kalinowski S. (2003): Ubóstwo polskiej wsi oraz sposoby przeciwdziałania jemu w perspektywie integracji z UE; Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM V, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Koszalin, s. 145-151.
 98. Kalinowski S. (2003): Problemy obszarów wiejskich i rolnictwa w świetle polityki gospodarczej Polski; Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Nr 6, Poznań, s.145-159.

ARTYKUŁY NAUKOWE W MONOGRAFIACH

 1. 1. Kalinowski S. (2024). Zmieniający się obraz polskiej wsi – sukcesy i wyzwania społeczne, w: Polska wieś 2024. Raport o stanie wsi. 20 lat w Unii Europejskiej, WN Scholar, Warszawa.
 2. Kalinowski S. (2023): Wieś 2044: koniec z wykluczeniem społecznym czy inne jego wymiary?, w: Polska wieś 2044. Wizja rozwoju, red. M. Halamska, M. Kłodziński, M. Stanny, Warszawa, IRWiR PAN, s. 73-78.
 3. Kalinowski S. (2022): Ubóstwo i wykluczenie na wsi, Polska Wieś 2022. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, A. Hałasiewicz, Wyd. FDPA, WN Scholar, Warszawa.
 4. Kalinowski S., Wyduba W. (2020): Sytuacja ekonomiczno-społeczna ludności w czasie pandemii koronawirusa w Polsce, w: Konsekwencje pandemii COVID-19: Państwo i społeczeństwo, red. K. Hajder, M. Musiał-Karg, M. Górny, UAM w Poznaniu, Poznań, s. 35-54. link
 5. Kalinowski S. (2020): Ubóstwo wiejskie. Ewolucja zjawiska, jego przyczyny, formy i przestrzenne zróżnicowanie, Polska Wieś 2020. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, A. Hałasiewicz, Wyd. FDPA, WN Scholar, Warszawa, s. 139-153. Part of DOI: 10.7366/9788366470347
 6. Kalinowski S. (2019): The Situation of Old Age Pensioners’ Households in Poland, IC3P 2019 2nd International Congress on “People, Power and Politics”, October 26-28, 2019, Kyiv, Ukraine – książka abstraktów
 7. Kalinowski S. (2019): Wiejska bieda – (nie)obecność na polskiej wsi, w: Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi, tom 1, red. M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin, IRWiR PAN, Warszawa, s. 169-202. [Rural Poverty: (Non-)Presence in the Polish Countryside, in: Continuity and change…]
 8. Wyduba W., Kalinowski S. (2019): Zawody deficytowe i nadwyżkowe w kontekście potrzeb wiejskiego rynku pracy, w: Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej, red. Z. Wiśniewski, C. Sadowska-Snarska, Wyd. UMK, Toruń, s. 31-48.
 9. Lorentowicz K., Kalinowski S. (2018): Wybrane źródła finansowania organizacji non-profit w Polsce – teoretyczne aspekty, w: Bliżej ludzi – programem dla nauk społecznych?, red. P. Sałustowicz, S. Kalinowski, B. Goryńska-Bittner, Wydawnictwo Societas Pars Mundi, Bielefeld, s. 309-327.
 10. Kalinowski S. (2017): Niepewność pracy w warunkach uberyzacji gospodarki, w: Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością, red. Z. Galor, S. Kalinowski, U. Kozłowska, Wyd. Societas Pars Mundi, Bielefeld, s. 47-60.
 11. Kalinowski S. (2014): Pewni niepewności, w: Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, red. Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski, Wyd. Societas Pars Mundi, Bielefeld, s. 387-404.
 12. Kujaczyński T., Bernal A., Galor Z., Kalinowski S. (2014): Ukryta gospodarka Poznania i jego margines społeczny, w: Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, red. Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski, Wyd. Societas Pars Mundi, Bielefeld, s. 645-666.
 13. Kalinowski S. (2013): Subiektywna ocena poziomu życia gospodarstw domowych o niepewnych dochodach, w: Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, red. Z. Wyszkowska, M. Gotowska, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, s. 307-318.
 14. Kalinowski S., Smoluk-Sikorska J. (2012): Podstawowe pojęcia związane z agrobiznesem, w: praca zbiorowa „Podstawy wiedzy o rolnictwie i agrobiznesie”, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 9-14.
 15. Kalinowski S. (2012): Problemy społeczno-ekonomiczne na wsi, w: praca zbiorowa „Podstawy wiedzy o rolnictwie i agrobiznesie”, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 194-223.
 16. Kalinowski S., Kozera M. (2012): Intellectual capital – a non-material element of farm businesses economic success, Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012. Management – Leadership – Strategy – Competitiveness, SzentIstvan University, Godollo, Węgry, s. 405-413.
 17. Galor Z., Kalinowski S., Kujaczyński T. (2012): Ekonomia społeczna wobec wyzwań globalizacji, w: Ekonomia i jejotoczenie, red. A. Czyżewski, A. Matuszczak, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, s. 149-167.
 18. Kalinowski S. (2012): Niewolnicy pomocy – świadczenia społeczne jako czynnik dezaktywujący, w: Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, red. Z. Galor, B. Bittner, WSNHiD, Poznań, s. 204-224.
 19. Kalinowski S., Kiełbasa B. (2010): Poziom wykształcenia jako element kształtowania spójności społecznej, KUL, Lublin, w: Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, KUL, Lublin, s.176-190.
 20. Kalinowski S. (2010) : Korzystanie z usług społecznych przez ludność wiejską województwa wielkopolskiego, [w:] Rynek usług w dobie globalizacji, red. K. Wilczyńska, s. 199-222.
 21. Kalinowski S. (2009): Subiektywne odczucia mieszkańców powiatu poznańskiego odnośnie ubóstwa i pomocy społecznej, [w:] Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej, red. M. Gagacka, K. Głąbicka, Radom, s. 497-509.
 22. Kalinowski S. (2008): Wykluczenie społeczne emerytów i rencistów na obszarach wiejskich Wielkopolski, [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, red. J. T. Kowaleski, P. Szukalski, Uniwersytet Łódzki, s.285-296.
 23. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S., Orczyk J. (2008): Związki wykształcenia z cechami socjo-ekonomicznymi ludności wiejskiej w Wielkopolsce, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej, red. M. S. Kostka, D. Ostrowska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 199-209.
 24. Kalinowski S. (2007): Ekonomia społeczna?, [w:] Dylematy współczesnej polityki społecznej, Z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych. Rok dziewiąty, Poznań, 20-29.
 25. Kalinowski S. (2007): Wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego ludności wiejskiej w Wielkopolsce, Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, red. E. Skawińska, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, s. 133-141.
 26. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S., Orczyk J. (2006): Wykształcenie jako wyznacznik konkurencyjności regionu, Przedsiębiorstwo i region w procesie transformacji, red. R. Fedan, Rzeszów, s. 171-183.
 27. Łuczka-Bakuła W., Orczyk J., Kalinowski S. (2006): Poziom i struktura dochodów ludności wiejskiej w województwie wielkopolskim, [w:] Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, red. L. Pałasz, Szczecin, 2006, s. 359-364.
 28. Łuczka-Bakuła W., Smoluk J., Kalinowski S. (2005): Polskie browarnictwo wobec procesów globalizacji, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja – wyzwania i zagrożenia dla gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich, red. W. Łuczka-Bakuła, Poznań, s. 33-43.
 29. W. Łuczka-Bakuła, J. Smoluk, Kalinowski S. (2004): Globalizacja w przemyśle browarniczym, [w:] Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesów globalizacji, red. W. Łuczka-Bakuła, AR, Poznań, s. 48-69.
 30. Kalinowski S. (2004):Przyczyny oraz sposoby zwalczania ubóstwa w Polsce, [w:] Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, AR w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Szczecin, s.87-97.

ROZDZIAŁY W PODRĘCZNIKACH

 1. Kalinowski S. (2011): Elastyczność popytu i podaży, [w:] W. Łuczka-Bakuła (red.), „Podstawy mikro- i makroekonomii. Problemy – testy – zadania”, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s.36-59.
 2. Kalinowski S. (2011): Konkurencja doskonała, [w:] W. Łuczka-Bakuła (red.), „Podstawy mikro- i makroekonomii. Problemy – testy – zadania”, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s.103-121.
 3. Kalinowski S. (2011): Wzrost gospodarczy, [w:] W. Łuczka-Bakuła (red.), „Podstawy mikro- i makroekonomii. Problemy – testy – zadania”, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s.248-263.

ARTYKUŁY POPULARNE

 1. Kalinowski S., Komorowski Ł., Rosa A. (2021): Smart wieś – czyli jaka?, Gospodyni 6/2021, s. 6-9.
 2. Kalinowski S. (2017): Wybrane wskaźniki nierówności społecznych, Obserwatorium Ekonomiczne nr 6. I kwartał 2017 roku, s. 33-41. czytaj
 3. Kalinowski S. (2017): Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych, Obserwatorium Ekonomiczne PTE nr 5. IV kwartał 2016 roku, s. 27-31.
 4. Kalinowski S. (2016): Wybrane wskaźniki nierówności społecznych, Obserwatorium Ekonomiczne PTE nr 3. II kwartał 2016 roku, s. 26-31.
 5. Kalinowski S. (2016): Niepewność pracy – norma?, Liberté! nr XXIV, s. 68-73.
 6. Kalinowski S. (2016): Wybrane wskaźniki nierówności społecznych, Obserwatorium Ekonomiczne PTE nr 2. I kwartał 2016 roku, s. 24-27.
 7. Kalinowski S. (2015): Wybrane wskaźniki nierówności społecznych, Obserwatorium Ekonomiczne PTE nr 1. IV kwartał i koniec 2015 roku, 18-22.
 8. Kalinowski S. (2013): Polski system pomocowy – słów kilka o konserwowaniu patologii, Liberte nr XIII. czytaj
 9. Kalinowski S. (2011): „Święty Mikołaj nie żyje!”, Liberte 32. czytaj
 10. Kalinowski S. (2011): Uzależnieni od pomocy społecznej, Liberte nr IX, 30-37. czytaj
 11. Kalinowski S. (2011): Czy ekonomia może być „NIESPOŁECZNA”?, Liberte 28. czytaj
 12. Kalinowski S. (2011): Kontenery – sprawiedliwość, czy gettoizacja?, Liberte 25. czytaj
 13. Kalinowski S. (2011): The Manifestation of Social Exclusion, Liberte World. czytaj
 14. Kalinowski S. (2010): Przejawy wykluczenia społecznego, Liberte 17. czytaj
 15. Kalinowski S. (2009): Parę słów o kryzysie, ubóstwie i polityce społecznej, Liberte nr III, s.74-79. czytaj
 16. Kalinowski S. (2009): Recenzja książki „Barka. Ekonomia Społeczna w praktyce”, Praca socjalna, nr 2/09, s. 130-135.
 17. Kalinowski S., Kołodziejczak M., Kołodziejczak W. (2009): Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich”, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(11), Poznań, s. 213-216.
 18. Baer-Nawrocka A., Kalinowski S., Kołodziejczak M., Pawlak K. (2008): Sprawozdanie z XV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Konkurencyjność w agrobiznesie”, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 4(10), Poznań, s. 147-155.
 19. Kalinowski S., Galor Z. (2007): Początki współpracy z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka, Wieści Akademickie, nr 6 (117), s. 10-11.
 20. Kalinowski S. (2004): Agroturystyka jako element aktywizacji mieszkańców wsi, Poradnik Gospodarski nr 9/2004, WODR, s.28-30.