sk3

Konferencja „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”

Konferencja „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi„, jest jednym z efektów projektu interdyscyplinarnego realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG. Ma na celu przedstawienie syntezy naukowej ewolucji wsi w Polsce, jej mechanizmów, prawidłowości i efektów,...
Czytaj

MONITORING ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ma przyjemność zaprosić Państwa na prezentację raportu pn. „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III”, który jest jednym z najważniejszych opracowań Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i stanowi podsumowanie systematycznych i wieloletnich badań naukowych na temat rozwoju...
Czytaj

Postrzeganie ubóstwa i nierówności dochodowych w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018 – GUS

Opinie na temat zasięgu ubóstwa w Polsce są bardzo zróżnicowane. Najczęściej zasięg ubóstwa szacowano na poziomie od 26% do 30% oraz od 16% do 20%. Zdecydowana większość społeczeństwa sądzi, że w Polsce mamy do czynienia ze zbyt dużymi nierównościami dochodowymi. Istnieje również powszechne przekonanie, że do obowiązków państwa powinno należeć zmniejszanie...
Czytaj

Praca nierejestrowana w 2017 r. – GUS

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku liczba osób, które wykonywały pracę nierejestrowaną (przynajmniej raz) wyniosła 880 tys. W odniesieniu do ogólnej liczby pracujących w Polsce wg kryterium stosowanego w BAEL (16423 tys. osób) zbiorowość ta stanowiła 5,4%.   czytaj całość na stronach GUS...
Czytaj

1st International Congress on “PEOPLE, POWER & POLITICS”

W Kırşehir w Turcji zakończył się pierwszy międzynarodowy Kongres „People, Power & Politics”. Był on okazją do wymiany poglądów na tematy nurtujące społeczeństwa na całym świecie. Poruszono w nim m.in. kwestie bezpieczeństwa pracy, globalnego wyżywienia, możliwości zaspokojenia potrzeb, polityki międzynarodowej, globalizacji czy też wymiany międzynarodowej. Miałem niezwykła przyjemność i zaszczyt...
Czytaj