Call for papers – Social policy for rural areas

Call for papers Social policy for rural areas Special Issue’s Editors: Assoc. Prof. Sławomir Kalinowski, Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences, e-mail: skalinowski(at)irwirpan.waw.pl Dr Ruta Śpiewak, Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences, e-mail: rspiewak(at)irwirpan.waw.pl Social Policy Issues journal...
Czytaj

Liczba świadczeń z tytułu ubóstwa

Polska bieda 2023 – 2,5 miliona ludzi w skrajnym ubóstwie – kto zawiódł? Ponad 2,5 miliona Polaków, to 6,6% społeczeństwa! Warto spytać: dlaczego system zawiódł? Czemu mimo wielu programów wsparcia ich ilość nie przełożyła się na jakość? Czemu ubóstwo tak gwałtownie wzrosło? Co ważne, nie wszystkim skrajnie ubogim przysługiwała pomoc!...
Czytaj

Europejski Zielony Ład. „Nie do końca wiemy czym jest”

link do rozmowy – Deklinację Europejskiego Zielonego Ładu chociażby przez strajki rolników słyszeliśmy ostatnio tysiące razy. Mam jednak poczucie, że nie do końca wiemy, czym ten Europejski Zielony Ład jest – powiedział prof. Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. – Jeśli powiem, że mamy osiągnąć neutralność klimatyczną...
Czytaj

Coraz więcej Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Tak źle nie było od 2015 roku

Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego pokazuje, że wskaźnik skrajnego ubóstwa w Polsce wzrósł o 2 punkty procentowe, osiągając poziom 6,6 procent. Tak źle nie było od 2015 roku, czyli przed wprowadzeniem świadczenia 500 plus, kiedy wskaźnik ten wynosił 6,5 procent. Eksperci obarczają winą poprzedni rząd, wskazując, że zaniedbał politykę społeczną....
Czytaj

Wymiary ubóstwa wiejskiego na przykładzie Mazowsza

Abstrakt Problem ubóstwa, w tym ubóstwa energetycznego, to kwestia wymagająca stałego monitorowania i badań. Prezentowane w artykule wyniki dwóch projektów badawczych skupiają się na problemach ubóstwa i ubóstwa energetycznego na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego. Celem badań była analiza sytuacji mieszkańców i beneficjentów ośrodków pomocy społecznej w kontekście przenikania się rozpatrywanych...
Czytaj

Ubóstwo w Polsce w 2023 roku

Rok 2023 przyniósł wyraźny wzrost zasięgu ubóstwa skrajnego (o 2 p.proc.do 6,6% osób w gospodarstwach domowych). Zasięg ubóstwa relatywnego pozostał na podobnym poziomie co rok wcześniej (12,2% – minimalny wzrost o 0,5 p. więcej...
Czytaj

Na drodze do UE – rozwój obszarów wiejskich

Wizyta polskich naukowców odbiła się szerokim echem w ukraińskich mediach! [linki w komentarzach] 21 maja 2024 roku we Lwowie odbyła się konferencja „Na drodze do UE – rozwój obszarów wiejskich”. Wydarzenie to zgromadziło wielu ekspertów i przedstawicieli różnych instytucji, którzy omówili kluczowe kwestie dotyczące odnowy obszarów wiejskich w Polsce oraz...
Czytaj

Polska Wieś 2024. Raport o stanie wsi. 20 lat w Unii Europejskiej

Polska wieś 2024. Raport o stanie wsi. 20 lat w Unii Europejskiej Redakcja naukowa: prof. dr hab. Walenty Poczta, dr A. Hałasiewicz Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i Wydawnictwo Naukowe Scholar Pierwsze wydanie Raportu Polska wieś ukazało się w roku 2000 z inicjatywy Profesora Jerzego Wilkina oraz Fundacji...
Czytaj

Nowa zrównoważona gospodarka – wyzwania i dylematy

W Międzyzdrojach, w dniach 9 i 10 maja 2024 r., odbyła się konferencja pt. „Nowa zrównoważona gospodarka – wyzwania i dylematy”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN), którzy zarówno zaprezentowali swoje badania, jak i moderowali panele dyskusyjne. Konferencja rozpoczęła się od...
Czytaj

20 lat Polski w Unii Europejskiej

Warto być w UE! Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej Polska otrzymuje ogromne fundusze, które wspierają nasz rozwój w wielu dziedzinach. Te transfery to:– fundusze strukturalne: dofinansowują inwestycje w infrastrukturę, edukację, ochronę zdrowia i inne ważne sektory (110,1 mld euro)– fundusze spójności: pomagają wyrównywać różnice w poziomie rozwoju między regionami Polski...
Czytaj

Jubileusz 25-lecia Zespołu Tańca Ludowego Cybinka-Grodzisk

Pięć lat temu, gdy przekazywałem stery zespołu moim dzieciom, ogarniał mnie niepokój. Co przyniesie przyszłość? Czy poradzą sobie z tak ogromną odpowiedzialnością? Dzisiaj, z dumą i radością w sercu, mogę powiedzieć, że moje obawy były zupełnie niepotrzebne. Moi młodzi tancerze zrobili coś niebywałego! Zdali swój egzamin celująco, zachwycając publiczność swoim...
Czytaj