Szelki im plotę z ufności do świata, Magdalena Szpunar, 5.06

Dzisiaj chciałbym Wam pokazać wiersz mojej koleżanki – Magdaleny Szpunar. Mało osób tak jak ona tak pięknie włada piórem. Magdalena jest nie tylko autorką pięknych wierszy, ale również badaczką kultury algorytmów, badaczką wrażliwości czy też kultury internetowego narcyzmu. Zachęcam do odwiedzenia jej strony. link...
Czytaj

Liczba osób korzystająca z pomocy społecznej – przesłanka ubóstwo

Na mapce przedstawiono liczbę osób korzystających z pomocy społecznej – przesłanka Ubóstwo, na 1000 mieszkańców gminy. Dane pochodzą z Raportów OPS. Przedziały stworzone przy pomocy metody Jenksa. W procedurze grupowania gmin tą metodą wykorzystuje się założenia: dane o zbliżonych wartościach znajdują się w jednej klasie (przedziale wartości), każda klasa zawiera...
Czytaj

The smart village concept. Examples from Poland

How is the concept of the Smart Village understood by rural residents? – What mechanisms serve to de-marginalize rural areas? – Are there differences in the understanding of the Smart Village concept by different groups of rural residents? – How can a program to support Smart Villages be drawn up...
Czytaj

Kategoria A w dyscyplinie ekonomia i finanse dla IRWiR PAN

#ewaluacja #nauka #PAN Odpowiedzialna załoga + rzetelna praca + dobra współpraca = kategoria A Szybka analiza wyników ewaluacji pozwala zauważyć, że instytuty naukowe PAN otrzymały kategorię A i A+ w 57 ewaluowanych dyscyplinach naukowych, a w kolejnych 33 kategorię B+. Kategoria A i A+ zatem dotyczy niemalże 60% ewaluowanych dyscyplin....
Czytaj

III Konkurs „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”

OGŁASZAMY KONKURS Zapraszamy do wzięcia udziału w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia.W dwóch poprzednich edycjach zgłosiliście nam ponad 160 prac. Pochwal się swoją smart wsią i wygraj nawet 6000 zł....
Czytaj

Bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan rodziny — ruszyła nowa edycja konkursu dla młodzieży „Moja Wizja Zero”

Według danych gromadzonych przez KRUS, w porównaniu do roku 1993, ilość rocznie zgłaszanych wypadków w gospodarstwach rolnych spadła o 80% (wg. danych z 2021r.). Jest to niewątpliwie sukcesem, świadczącym o poprawie warunków pracy i życia rolników. Jednakże, trzeba tu także zaznaczyć, że dane z roku 2021 napawają już mniejszym optymizmem...
Czytaj

„Wieś i Rolnictwo” (“Village and Agriculture”)

About the Journal „Wieś i Rolnictwo” (“Village and Agriculture”)  is a multidisciplinary and peer-reviewed (with Double-Blind Peer Reviews) journal of the Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences published continuously since 1973. „Wieś i Rolnictwo” is an open access quarterly. The published papers can be read and downloaded...
Czytaj

Jubileusz 50-lecia IRWiR PAN

Jubileusz był okazją do wysłuchania znakomitych wystąpień prof. Marka Kłodzińskiego, prof. Marii Halamskiej, prof. Jerzego Wilkina…niebawem wstawię link do wystąpień…...
Czytaj

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej

Na zaproszenie Pani Profesor Renaty Grochowskiej zostałem redaktorem tematycznym kwartalnika Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Wszystkich zainteresowanych problematyką rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego zachęcam do składania artykułów – link Czasopismo „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” to najstarsze i najbardziej reprezentatywne czasopismo polskich ekonomistów zajmujących się ekonomią sektora rolno-spożywczego i pokrewnymi dyscyplinami....
Czytaj

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2021 roku

Od 2016 roku stopa ubóstwa skrajnego pozostaje na podobnym poziomie 4-5%. Odnotowano niewielki spadek zasięgu ubóstwa skrajnego z ok. 5% osób w 2020 r. do ok. 4% w 2021 r. oraz nieco większy – ubóstwa ustawowego z ok. 9% do niecałych 7% przy niezmienionym od 2018 roku progu tego ubóstwa....
Czytaj

Dychotomia odczuć bezpieczeństwa w wymiarze społecznym mieszkańców miast w czasie pandemii COVID-19 Social Security and the COVID-19

Celem badań była subiektywna ocena sytuacji gospodarstw domowych w miastach dotycząca ich bezpieczeństwa w wymiarze społecznym w okresie pandemii COVID-19. Do osiągnięcia celu zaprojektowano badania pierwotne gospodarstw domowych w Polsce, które przeprowadzono w kwietniu, czerwcu i we wrześniu 2020 r. przy użyciu metody CAWI. Oceniono bezpieczeństwo sytuacji gospodarstw domowych i...
Czytaj