sk3

Seminarium Zakładu Ekonomii Wsi – spotkanie z Panią Joanną Warechą

Dla jednych wieś kojarzy się z sielskością, dla innych z trudami życia codziennego. W ramach seminarium Zakładu Ekonomii Wsi chcemy serdecznie zaprosić na spotkanie z Panią Joanną Warechą, reżyserką filmu i autorką książki „PGR Obrazy”, która przedstawi efekty swojej pracy dotyczące sytuacji ludności z byłych PGRów. Chcemy spróbować odpowiedzieć na...
Czytaj

Rozważania o pojęciu i procesie dezagraryzacji polskiej wsi – A. Rosner, M. Stanny

Wieś i Rolnictwo 2 (179)/2018 ISSN 0137-1673 doi: 10.7366/wir022018/14 Andrzej Rosner Monika Stanny Rozważania o pojęciu i procesie dezagraryzacji polskiej wsi Streszczenie: Doświadczenia zebrane w trakcie prezentacji wyników projektu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich” wskazały, że pojęcie „dezagraryzacji” nie jest właściwie rozumiane. Artykuł wyjaśnia, że proces zmniejszania się udziału rolnictwa w...
Czytaj

Liberté, égalité, sororité! – Liberté! numer XXXII/marzec 2019

Zapraszam do zapoznania się z kolejnym numerem Liberte! Jak zwykle ciekawe artykuły. Ciekawi autorzy i rozmówcy. czytaj całość   E-miesięcznik Liberté! Liberté! do lutego 2019 roku było kwartalnikiem w druku. Od lutego 2019 ukazuje się w formule e-miesięcznika. Credo Liberté! zawiera m.in.: krytyczną refleksję nad rzeczywistością, sceptycyzm wobec wszelkich ideologii,...
Czytaj

Studia nad rozwojem obszarów wiejskich – od paradygmatu wzrostu do rezyliencji – A. Dacko, M. Dacko

Wieś i Rolnictwo 2 (179)/2018 ISSN 0137-1673 doi: 10.7366/wir022018/03 Aneta Dacko Mariusz Dacko Studia nad rozwojem obszarów wiejskich – od paradygmatu wzrostu do rezyliencji Streszczenie: Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich podlegały w ciągu ostatnich dekad dość wyraźnej ewolucji. W jej ramach powojenny prymat wzrostu gospodarczego ustępował stopniowo późniejszemu nurtowi ekologizacji wsi. Z...
Czytaj

Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi

WSTĘP (fragment) Ciągłość i zmienność: komplementarne cechy społeczności (Paweł Rybicki, Struktura społecznego świata) Historia jest nauką o ludziach w czasie (Jacques Le Goff, Długie Średniowiecze) Inspiracją do przygotowania tej monografii była przypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Minione stulecie to dla badaczy społecznych fascynujący okres...
Czytaj