sk3

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 roku

W grudniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8% r/r i wyniosło 6232,7 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,1% r/r i wyniosło 5274,95 zł. Wyszczególnienie XII 2018 I–XII 2018 w liczbach bezwzględnych XI 2018=100 XII 2017=100 I–XII 2017=100 Przeciętne zatrudnienie w tys....
Czytaj

Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju

Autor: Sławomir Kalinowski Zakres stron: 93-112 Numer DOI: 10.7366/wir032018/04 Słowa kluczowe: obszary wiejskie, ryzyko ubóstwa, ekskluzja społeczna, rozwój zrównoważony W artykule poruszono problem ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Materiały empiryczne zawarte w artykule pochodzą z badań cząstkowych EU-SILC (Europejskie badanie warunków życia ludności). Stanowią one punkt...
Czytaj

World Development Report 2019 THE CHANGING NATURE OF WORK

The World Development Report (WDR) 2019: The Changing Nature of Work studies how the nature of work is changing as a result of advances in technology today. Fears that robots will take away jobs from people have dominated the discussion over the future of work, but the World Development Report...
Czytaj

„Patrząc na wieś. Sto lat polskiej wsi” pod redakcją Andrzeja Rosnera, Ruty Śpiewak i Edyty Kozdroń

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa ukazał się album zatytułowany „Patrząc na wieś. Sto lat polskiej wsi” pod redakcją Andrzeja Rosnera, Ruty Śpiewak i Edyty Kozdroń.   Album został przygotowany z równolegle powstającymi opracowaniami naukowymi w ramach projektu „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”. Staranny dobór zdjęć ukazuje...
Czytaj

Intercathedra 37/4 2018

Spis autorów i artykułów z numeru 37/4 2018. Uprzejmie przypominam, że nabór artykułów do poszczególnych numerów kwartalnika naukowego INTERCATHEDRA ma charakter ciągły – więcej informacji pl, eng. No 37/4 2018 Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak ZAGRODY EDUKACYJNE JAKO PRZYKŁAD MARKOWEGO PRODUKTU TURYSTYKI WIEJSKIEJ [EDUCATIONAL FARMS AS AN EXAMPLE OF A BRAND...
Czytaj

O starości i niepełnosprawności — propozycja multidyscyplinarnego opisu – B. Szatur-Jaworska

Publikacja Encyklopedii starości, starzenia się i niepełnosprawności została zaplanowana na dwa lata — 2017 i 2018. W jej skład wchodzą cztery podstawowe tomy oraz tom z hasłami uzupełniającymi, bibliografią, netografią, dokumentami urzędowymi, alfabetycznym spisem autorów haseł, terminologią kongresową i płytą CD. Pomysłodawcą i redaktorem naukowym tego rozległego przedsięwzięcia jest profesor Adam...
Czytaj