slawek_kalinowski1

Dylus: Prekariat prowadzi w końcu do utraty wiary w siebie [WYWIAD]

Artykuł ze strony Forsal.pl Prekariat polega nie tylko na niepewności co do miejsca pracy. Związany jest także z tym, że człowiek w końcu przestaje wierzyć w samego siebie – mówi w wywiadzie dla Forsal.pl prof. Aniela Dylus. Specjalizuje się Pani m.in. w katolickiej nauce społecznej. Ustalmy w końcu, jakie poglądy...
Czytaj

Młodzież, która nie robi zupełnie nic. Oto europejskie pokolenie NEET-sów

Artykuł ze strony Forsal.pl W Unii Europejskiej żyje prawie 90 milionów młodych osób w wieku 15-29 lat, co stanowi 17 proc. ogółu mieszkańców. Niestety duża cześć z nich to dorosłe dzieci, które nie pracują, nie uczą się i wciąż pozostają na utrzymaniu rodziców. Wśród osób młodych w wieku pomiędzy 15...
Czytaj

Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 8,6 proc. w lipcu

Artykuł ze strony Onet.pl Bezrobocie w Polsce najniższe od 25 lat. Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu wyniosła 8,6 proc.- podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Zarejestrowanych bezrobotnych było o 2,2 proc. mniej niż w czerwcu bieżącego roku. W czerwcu bezrobocie wyniosło 8,8 proc. – To najlepsza sytuacja na rynku pracy...
Czytaj

Projekt zmian Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

Główne zmiany w Wytycznych dotyczą: 1. w zakresie PI 9i – rezygnacji z obowiązkowego zastosowania przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmian w sposobie pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej; 2. w zakresie PI 9iv – doprecyzowania definicji...
Czytaj

RODZICE 200+

57 procent Polaków po 50. roku wspiera finansowo swoje dzieci i wnuki. Ale to nie jedyna forma pomocy udzielana młodszemu pokoleniu. 44 procent osób po pięćdziesiątce przyznaje, że nadal mieszka z nim dziecko lub wnuk – wynika z badania „Polacy 50+ a wsparcie rodziny” przeprowadzonego przez instytut badawczy Millward Brown...
Czytaj

Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych

Zachęcam do zapoznania się z artykułem dr Anny Sączewskiej-Piotrowskiej dotyczącym dynamiki ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych.   Streszczenie. W artykule wykorzystano metodę analizy zdarzeń o czasie dyskretnym do badania dynamiki ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Przeprowadzono analizę z zastosowaniem nieparametrycznych estymatorów funkcji ryzyka oraz modeli logitowych,...
Czytaj