Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Chciałbym złożyć serdeczne gratulacje wszystkim członkom nowego zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej – prezesowi Mirkowi Grewińskiemu, wiceprezes Joannie Szczepaniak-Sienniak, prof. Wiesławowi Koczurowi, prof. Jerzemu Krzyszkowskiemu, Beacie Samoraj-Charitonow, Majce Gagackiej, Dorocie Zalewskiej. Jednocześnie dziękuję za poparcie w wyborach do Sądu Koleżeńskiego, liczę, że wraz z Ryszardem Szarfenbergiem i Krystyną Gilgą nie...
Czytaj

Ku lepszemu życiu. Polska w OECD

Czy nasze życie zmierza ku lepszemu? Jak zmieniła się jakość życia mieszkańców Polski na tle pozostałych krajów OECD? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, sięgnij do publikacji „Ku lepszemu życiu. Polska w OECD”, przygotowanej z okazji 25. rocznicy członkostwa Polski w tej Organizacji. Opierając się na opracowanym przez OECD Indeksie...
Czytaj

Raport o biedzie 2021 – Szlachetna Paczka

Zawsze z oczekiwaniem czekam na ten Raport… gorzki…pokazujący, że obok nas jest smutniej… jest więcej bólu, brak perspektyw i możliwości zaspokojenia potrzeb! – zapraszam do poczytania Raportu, a na zachętę wstawiam wstępniak mojej koleżanki i Prezeski Szlachetnej Paczki – Joanny Sadzik ——————— Jeżeli jesteś biedny, to dlatego, że jesteś leniwy...
Czytaj

Special Issue „Advances in Scientific, Economic and Policy Analysis for Sustainable Development”

We are pleased to inform you that Aleksandra Łuczak and I are Guest Editors for a Special Issue of Energies entitled „Advances in Scientific, Economic and Policy Analysis for Sustainable Development” (current Impact Factor 3.004; CiteScore 4.7, Scopus Q1). Details can be found at the following link: https://www.mdpi.com/si/101515 On behalf of our team, I would like to...
Czytaj

Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski – linki

Wszystkim, którzy przyczynili się do promocji książki chciałbym złożyć serdeczne podziękowania w imieniu własnym i współautorów książki. Witrynie Wiejskiej – link Portalowi smartwies.pl – link Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – link Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – link Cała książka umieszczona jest na stronie IRWiR...
Czytaj

Opracowanie nt. diagnozy problemów społecznych Mazowsza oraz koncepcji opracowania „Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030”

Diagnoza w zakresie całego terytorium województwa została opracowana przede wszystkim na podstawie danych aktualnie dostępnych w systemie statystycznym. W przypadku braku jakichkolwiek danych posłużono się danymi najbardziej aktualnymi z lat poprzednich. Głównym celem analizy jest stworzenie bazy informacji dających szansę na zaprojektowanie strategii i programowania polityki społecznej Regionu. link...
Czytaj

Improving the understanding of poverty and social exclusion in Europe

Putting people first in Europe’s post-COVID-19 recovery is at the heart of the European Pillar of Social Rights Action Plan, proposed by the European Commission in March 2021 and subsequently endorsed by the 27 European Union (EU) Member States. The backbone of this commitment is the EU target to reduce,...
Czytaj

Poverty Watch 2021 – Raport EAPN

Zgodnie z prognozami, w 2020 r. ubóstwo skrajne w Polsce wzrosło do 5,2 proc. (ok. 378 tys. osób). Wzrost skrajnego ubóstwa zaobserwowano wśród wszystkich typów rodzin z dziećmi oraz seniorów. Jak wynika z tegorocznego monitoringu EAPN Polska „Poverty Watch 2021” wsparcie przewidziane w tarczach antykryzysowych nie zapewniło wystarczającej ochrony socjalnej przed negatywnymi skutkami...
Czytaj