sk3

Igrzyska Wolności

Od 13 do 15 września, odbywały się w Łodzi Igrzyska Wolności. Miałem niebywałą przyjemność aktywnie uczestniczyć w tym święcie wymiany myśli. W sobotę 14.09., byłem prelegentem w panelu dyskusyjnym „Wyzwania polityki społecznej w dobie bezpośrednich transferów socjalnych”. Podczas rozmów prowadzonych i moderowanych przez Dominika Kwiatkowskiego wzięli udział prof. Anna Kurowska – ekonomistka...
Czytaj

Przybyszew – Sto lat rozwoju polskiej wsi

W niedzielę (15.09.), na zaproszenie Wójta gminy Gmina Promna Pana Wojciecha Nowaka i Przewodniczącego Rady Pana Rafała Seligi odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Przybyszew z gminy Promna w związku z promocją monografii wsi Przybyszew, której autorem jest prof. Marek Kłodziński z IRWIR PAN. Monografia powstała w ramach projektu #stolatrozwojupolskiejwsi. Gospodarze ugościli nas...
Czytaj

Konkurs Moja SMART wieś

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWIR PAN) wraz z Fundacją Fundacją Wspomagania Wsi i Fundacją RURBAN Wieś-Miasto-Region serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie MOJA SMART WIEŚ.   Operacja realizowana jest w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów...
Czytaj

Gentryfikacja wsi i jej zasięg – D. Zwęglińska-Gałecka

Słowa kluczowe: gentryfikacja wsi, gentryfierzy, miejskie obszary funkcjonalne, suburbanizacja, urbanizacja wsi, obszary wiejskie Streszczenie: Celem artykułu jest opis zmian, jakie w wiejskiej społeczności zachodzą pod wpływem naporu miasta, składających się na zjawisko-proces wiejskiej gentryfikacji. Scharakteryzowane zostały przemiany społeczne, gospodarcze, przestrzenne oraz, dotąd nieopisywane w polskiej literaturze, przemiany kulturowe i psychospołeczne. W...
Czytaj

Czy wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2005–2015 był korzystny dla ubogich? – T. Panek

Streszczenie: Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. wzrost gospodarczy znacznie przyspieszył, a średnie tempo wzrostu PKB w ciągu 10 lat wyniosło przeszło 4%. Szybkiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszył wzrost dochodów realnych gospodarstw domowych. Nie wszystkie grupy społeczne w równym stopniu skorzystały jednak z tego wzrostu. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Czy ze wzrostu gospodarczego skorzystali...
Czytaj

Igrzyska Wolności 2019 – prelegenci

Jest mi niezwykle miło poinformować, że w ramach Igrzysk Wolności będę miał okazję wystąpić jako prelegent i wrzucić swoje trzy grosze w panelu dyskusyjnym: „Wyzwania polityki społecznej w dobie bezpośrednich transferów socjalnych” oprócz mnie wystąpią również: – Anna Kurowska – ekonomistka i politolog, – Joanna Sadzik – Stowarzyszenia Wiosna (Szlachetna Paczka), –...
Czytaj

Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju

Streszczenie: W artykule poruszono problem ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Materiały empiryczne zawarte w artykule pochodzą z badań cząstkowych EU-SILC (Europejskie badanie warunków życia ludności). Stanowią one punkt odniesienia dla porównania statystyk dotyczących dystrybucji dochodów i integracji społecznej w Unii Europejskiej. Za jeden z...
Czytaj