Studio Biznes o polskim „cudzie gospodarczym”

Studio Biznes o polskim „cudzie gospodarczym” PKB Polski na koniec 2023 r. powinien nominalnie sięgnąć ponad 860 mld dolarów amerykańskich. To oznaczałoby, że nasza gospodarka prześcignie turecką i wejdzie do grona 20 największych gospodarek świata. Takie szacunki, na podstawie najnowszych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, poczynił na łamach portalu Bizblog Spider’s...
Czytaj

Ubóstwo energetyczne – seminarium MCPS

Ubóstwo energetyczne jest zjawiskiem wielowymiarowym. Można je mierzyć na różne sposoby, składa się na nie tak wiele czynników, że trudne jest do jednoznacznego uchwycenia. Liczba osób dotkniętych ubóstwem energetycznym na Mazowszu waha się od 7,1% do 38,1% całości społeczeństwa – w zależności od przyjętego wskaźnika pomiaru tego rodzaju ubóstwa. Tak...
Czytaj

Koncepcja smart villages – czy to kolejny etap odnowy wsi? Łukasz Komorowski, Anna Rosa, Sławomir Kalinowski

Abstrakt Program odnowy wsi i idea smart villages to koncepcje przyjęte w Unii Europejskiej, które promują przedsięwzięcia mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców wsi. Oba programy wzbudziły zainteresowanie nie tylko u przedstawicieli władz samorządowych, lecz także wśród liderów wiejskich. O ile znany już od 20 lat program odnowy wsi...
Czytaj

Eksport drewna i artykułów z drewna w tonach

Jak wzrósł eksport drewna za czasów rządzącej koalicji? W szczytowym okresie (w 2018 roku), było to 12,18 mln ton rocznie! Do lipca 2023 roku sprzedano już 5,0 mln ton, czyli ponad połowę tego co sprzedano w zeszłym roku! #gospodarka #lasy...
Czytaj

Bezrobocie w powiatach

Chociaż mamy rekordowo niskie bezrobocie (5%), to w 82 powiatach przekracza ono 10%, a w 250 powiatach jest ono wyższe niż 5%. Jak kształtuje się bezrobocie w Polsce? Najwyższe bezrobocie jest w pow. szydłowieckim (25%), brzozowskim (19,6%), przysuskim (18,2%), bartoszyckim (17,7%), leskim (17,6%). A najniższe w Poznaniu (1%), pow. poznańskim...
Czytaj

Wybory do Komitetów Naukowych PAN

Przypominam, że w piątek (6.10.), mija termin rejestrowania się pracowników naukowych w systemie wyborczym do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Może to zrobić każdy pracownik naukowy z habilitacją lub tytułem naukowym profesora. Można zapisać się do dwóch komitetów (zarówno z czynnym, jak i biernym prawem wyborczym). https://pan.pl/regulamin/#nauka#wybory#komitetynaukowePAN@PAN_akademia...
Czytaj

Jak sprostać wyzwaniom XXI wieku? Rozwiązania, The Update Warsaw

W sobotę 30 września, na zaproszenie Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, miałem przyjemność wziąć udział w panelu Jak sprostać wyzwaniom XXI wieku? Rozwiązania, w ramach The Update Warsaw. The Update to event dedykowany młodym osobom pełnym pasji i zaangażowania, które chcą pozostać na bieżąco ze stale zmieniającym się światem biznesu. Podczas...
Czytaj

Igrzyska Wolności

O rolnictwie w kontekście Zielonego Ładu mieliśmy okazję porozmawiać na Igrzyskach Wolności sobotę 16 września. Wraz z Jerzym Plewą, Barbarą Wieliczko i Anitą Sowińską oraz Szymonem Bujalskim, zastanawialiśmy się, jakie są wyzwania dla współczesnego rolnictwa. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania: Czy i dlaczego rolnictwo potrzebuje rewolucji? Czy kwestie dotyczące ochrony klimatu...
Czytaj

1 września

II wojna światowa była jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Miliony ludzi straciły życie, a całe narody zostały dotknięte cierpieniem i zniszczeniem. Dlatego też 1 września jest dniem, w którym powinniśmy przypomnieć sobie, jak ważne są przyzwoitość, odwaga i to by nie być obojętnym. Jednym z najważniejszych aspektów, które...
Czytaj

Campus Polska Przyszłości 2023

Ostatnie kilka dni spędziłem na Campus Polska Przyszłości To niezwykle ciekawa inicjatywa. Setki rozmów… setki interesujących osób… żal, że byłem niecałe 3 dni…Ponad 500 prelegentek i prelegentów i ponad 1 300 młodych osób zainteresowanych zmianą rzeczywistości….To Ci młodzi ludzie byli głównymi bohaterami Campusu!Jestem pod ich wielkim wrażeniem. Pełne zaangażowanie. Niezwykła...
Czytaj