slawek_kalinowski1

Czynniki wpływające na  czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia – Tomasz ZGRZYWA, Joanna TYROWICZ, Stanisław CICHOCKI

całość artykułu – czytaj Streszczenie: Celem artykułu jest zbadanie czynników wpływających na czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia przez osoby młode. Jako metodę badawczą zastosowano model proporcjonalnego hazardu Coxa, który oszacowano dla danych Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC. Estymację przeprowadzono dla całej próby 17 krajów, jak i dla 5 podgrup respondentów wywodzących się...
Czytaj

Ubóstwo w Polsce w latach 2015 i 2016

Ubóstwo, to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej strony wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w społeczeństwie. Chociaż nikt nie kwestionuje faktu, że ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, to dla polityki społecznej podstawowe znaczenie ciągle mają informacje dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego. Podstawę publikowanych przez GUS...
Czytaj

KAPITAŁ INTELEKTUALNY W TWORZENIU WARTOŚCI DODANEJ PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH – M. Kozera-Kowalska

Zachęcam do zapoznania się z książką autorstwa mojej koleżanki – dr Magdaleny Kozery-Kowalskiej. Bardzo interesujące studium nad kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach rolnych. Warto przeczytać – całość książki. Wprowadzenie. Celem pracy było rozpoznanie wpływu kapitału intelektualnego na poziom wytwarzanej przez przedsiębiorstwa rolne wartości dodanej. Wpisuje się on w nurt dyskusji nad...
Czytaj

„ PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA NIE DAJĄ… BYĆ MOŻE” – OBLICZA NIESPÓJNOŚCI OPINII LUDNOŚCI WIEJSKIEJ NIEPEWNYCH DOCHODACH

WPROWADZENIE Badania nad poziomem życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach nasunęły mi pewną myśl, z na pozór infantylnego utworu Danuty Rinn i Bogdana Czyżewskiego*, że pieniądze szczęścia nie dają. Chociaż stanowią czynnik wpływający na kształtowanie się wielkości i struktury popytu i są elementem szeroko rozumianego czynnika materialnego współkonstytuującego istnienie gospodarstwa domowego (Gutkowska 1997: 136; Golinowska 1996: 19–29), trudno im...
Czytaj

Intercathedra 33/4 2017

Zapraszam do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi w Kwartalniku Naukowym INTERCATHEDRA. www.intercathedra.pl   W najnowszym numerze: Erman Akıllı TURKISH FOREIGN AIDS: TIKA CASE artykuł Katarzyna Boratyńska THE MARKET AND THE ROLE OF THE STATE IN THE ECONOMIC CRISIS: LESSONS FROM THE THREAT OF BANKRUPTCY OF AGRICULTURAL BIOGAS PLANTS artykuł Piotr...
Czytaj