slawek_kalinowski1

Intercathedra 33/4 (2017)

Przypominam o ciągłym naborze artykułów do kwartalnika Intercathedra. Najbliższy termin wysyłki tekstów do recenzji to 30 listopada 2017 r. Zapraszam do składania artykułów w języku angielskim. kalinowski(at)up.poznan.pl Czasopismo naukowe INTERCATHEDRA prezentuje oryginalne prace twórcze, obejmujące przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekonomii, gospodarki żywnościowej, obszarów wiejskich, polityki regionalnej na obszarach wiejskich, zarządzania zasobami ludzkimi, wiejskiego...
Czytaj

Kwartalnik „Intercathedra”

Jest mi niezwykle miło poinformować, że od listopada 2017 roku pełnię zaszczytną funkcję redaktora naczelnego czasopisma wydziałowego Intercathedra. Kwartalnik „Intercathedra” wydawane jest od 1990 roku. W tym czasie następowały w nim zmiany – od wewnętrznego biuletynu publikującego referaty ze wspólnych konferencji naukowych dwu Katedr: Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa z Poznania oraz...
Czytaj

1 listopada

1 listopada to szczególny dzień. Dzień odwiedzania grobów. W ostatnim roku odeszły dwie bliskie mi osoby – Pani Profesor Mira Bobrowska oraz mój przyjaciel Profesor Zbigniew Galor. Obie osoby zupełnie inne, ale jednocześnie było coś co ich łączyło, pasja do tego co robiły. Pani Profesor – pasja folkloru, Zbyszek –...
Czytaj

Konferencja naukowa poświęcona Prof. Zbigniewowi Galorowi

Bliżej ludzi… społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty wykluczenia Poznań, 27.01.2018.   Konferencja Bliżej ludzi…społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty wykluczenia poświęcona jest pamięci zmarłego w ubiegłym roku prof. dr. hab. Zbigniewa Galora. Centralnym nurtem jego zainteresowań badawczych była problematyka wykluczenia a cechą wyróżniającą – ścisłe powiązanie poznania naukowego z praktyką społeczną....
Czytaj

Erasmus+ Teching Staff Mobility – Cluj Napoca, Rumunia

W dniach 25-29 września, pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dr hab. Sławomir Kalinowski oraz dr Magdalena Kozera-Kowalska, brali udział w Programie Erasmus+ Teaching Staff Mobility na Uniwersytecie w Cluj Napoca (University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine). Na zaproszenie Prof. Dr. Felixa Arion mieli okazję poznać warunki funkcjonowania...
Czytaj

Międzynarodowy Komitet Naukowy PEAJ

Jest mi niezwykle miło poinformować, że Uniwersytet Ahi Evran w Manisie (Turcja) powołał mnie do Międzynarodowego Komitetu Naukowego nowo powstałego czasopisma naukowego Politics, Economics and Administrative Sciences Journal of Ahi Evran University (The PEAJ). o czasopiśmie     ...
Czytaj

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich” – 14.09.2017.

14 września 2017 roku została zorganizowana przez pracowników Katedry Ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich”. Celem konferencji była prezentacja wyników badań oraz doświadczeń dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W ramach konferencji połączono rozważania na temat spójności jego...
Czytaj

Wynagrodzenie miminalne 2018: pensja 2100 zł z etatu i 13,7 zł za godzinę z kontraktu

Minimalne wynagrodzenie będzie wyższe w 2018 r. Realnie etatowi pracownicy zarobią o 70,52 zł miesięcznie więcej, a wykonawcy kontraktów zyskają 57 groszy za każdą godzinę pracy. Rada Ministrów, tym razem bez zaskoczenia zdecydowała o podwyżce minimalnego wynagrodzenia zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do 2100 zł na etacie brutto. Więcej, bo co...
Czytaj

INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB STARSZYCH NA TLE PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO – Zofia Czepulis-Rutkowska

Serdecznie polecam książkę mojej koleżanki, specjalistki z zakresu zabezpieczenia społecznego osób starszych – dr Zofii Czepulis-Rutkowskiej. Sam czekam na przesyłkę, ale znając wcześniejsze dokonania autorki, wiem, że to będzie strawa dla ducha.   INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB  STARSZYCH NA  TLE  PRZEOBRAŻEŃ PAŃSTWA  OPIEKUŃCZEGO Prob­lematyka sys­temów emery­tal­nych jest od dawna przed­miotem badań i debat. W ostat­nich dwóch...
Czytaj

Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością

Już za chwileczkę… już za momencik… Prezentowana publikacja powstała jako odpowiedź na dyskusje podjęte podczas spotkań środowiska naukowego zajmującego się problemem marginalizacji i wykluczenia społecznego, i stanowi spójną całość złożoną z dwudziestu trzech opracowań. Zaproponowano w niej rozważania nad szerokim tematycznie spektrum marginalizacji społecznej – od perspektywy poznawczej, poprzez historyczną,...
Czytaj