sk3

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Miasta są ośrodkami kultury i nauki, przemysłu i produktywności oraz rozwoju społecznego, to tu także rodzą się nowe idee. Gdy miasto rozkwita, ludzie czerpią korzyści z rozwoju społecznego i ekonomicznego. Jednakże przed miastami stoi wyzwanie związane z ich zarządzaniem – w jaki sposób dążyć do pomyślnego rozwoju miast i tworzenia miejsc pracy bez nadmiernej eksploatacji ziemi i nie...
Czytaj

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Mniej więcej połowa światowej populacji wciąż żyje za równowartość dwóch dolarów amerykańskich dziennie. W zbyt wielu miejscach posiadanie pracy wcale nie  chroni przed ubóstwem. Powolny i nierówny postęp w zakresie zatrudnienia wymaga przemyślenia i zmian polityk gospodarczych i społecznych, które mają wyeliminować ubóstwo. Brak perspektyw na godziwą pracę, zbyt małe inwestycje i niska konsumpcja doprowadziły do...
Czytaj

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Zapewnienie wszystkim w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrostanu stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju. Zrobiono duży krok do przodu jeśli chodzi o wydłużenie średniej oczekiwanej długości życia i ograniczenie najczęstszych przyczyn zagrażających życiu dzieci i matek. Znaczny postęp uczyniono w zakresie zwiększenia dostępu do czystej wody i odpowiednich warunków sanitarnych, zmniejszenia zachorowań na  malarię, gruźlicę, polio...
Czytaj

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Przy właściwym postępowaniu, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo mogą stanowić  źródło pożywnej żywności dla wszystkich i przynosić godny dochód. Jednocześnie mogą  przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska. Obecnie gleba, woda pitna, oceany, lasy oraz różnorodność biologiczna ulegają szybkiej degradacji. Zmiany klimatyczne wywierają jeszcze większy wpływ na środowisko, od którego zależy nasze...
Czytaj

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

Od 1990 roku wskaźnik skrajnego ubóstwa  na świecie zmalał o ponad połowę. Jest to wyjątkowe osiągnięcie. Pomimo to w regionach rozwijających się jedna na pięć osób nadal żyje za mniej niż $1,25 dziennie. Kolejne miliony ludzi utrzymują się przy życiu za  niewiele więcej niż $1,25 dziennie. Co więcej, wiele osób jest zagrożonych...
Czytaj