Liberté! – numer 44/marzec 2020

Szanowni Państwo,z ogromną przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejny, już marcowy, numer magazynu Liberté!. Tematem najnowszego wydania są sprawy przemilczane, czyli wszystko „O czym nie rozmawiamy”. Magdalena M. Baran, zastępczyni redaktora naczelnego L!, podkreśla tym samym nieocenioną wartość dyskusji w otaczającej nas rzeczywistości:„[…] powinniśmy (choć lepiej rzec, że musimy) ze sobą rozmawiać....
Czytaj

MRPiPS zapowiada prace nad strategią przeciwdziałania bezdomności osób młodych

Informacja ze strony Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Kwestia strategii na rzecz przeciwdziałania bezdomności osób młodych będzie tematem rozpoczynających się prac nad nowym Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu – informuje MRPiPS Resort popiera postulaty RPO co do usamodzielniania pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej Ich część uwzględniono w rządowym projekcie nowelizacji...
Czytaj

XXXVIII KONFERENCJA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH

Instytut Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obchodzi w 2020 r. 100-lecie swojego powstania. Krótki okres, jaki dzieli jubileusze 100-lecia polskiej polityki społecznej i 100-lecia powstania IGS-u jest dobrą okazją, by przedyskutować wyzwania, jakie stoją przed polityką społeczną i jednocześnie przyjrzeć się jej historycznym fundamentom zgodnie z myślą:...
Czytaj

Wieś i Rolnictwo – zaproszenie do publikacji

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI W związku z planowanym wydaniem anglojęzycznego numeru specjalnego kwartalnika „Wieś i rolnictwo” pt. „Wieś bez rolnictwa i rolnictwo bez wsi? Perspektywa nauk społecznych” (nr 4 /2020)  zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów. **** Władysław Grabski, twórca polskiej socjologii wsi oraz założyciel Katedry Agronomii Społecznej w SGGW, stworzył w...
Czytaj

SITUATION OF DISABLED PEOPLE IN THE POLISH LABOR MARKET – Lidia Jabłońska-Porzuczek

Zachęcam do zapoznania się z artykułem mojej koleżanki Lidii Jabłońskiej-Porzuczek dotyczący sytuacji osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy. ABSTRACT. Work is an important component of individual life. To disabled people, it is of particular importance because in addition to helping them address their material needs, it prevents social exclusion and...
Czytaj

Wszystko, co kocham? – XLIII Liberté!

Wstęp Magdaleny Baran (fragment): Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną,Opowiem to, z westchnieniem i mglistym morałem:Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie ranoDwie drogi; pojechałem tą mniej uczęszczaną –Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem.  Robert Frost, Droga nie wybrana Taki dzień, że do słowa „kocham”...
Czytaj

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2018)

Kolejna edycja raportu z Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC). Dane na temat zróżnicowania dochodów w Polsce, dochodów mieszkańców Unii Europejskiej, wybranych zagadnień rynku pracy, zdrowia dzieci i dorosłych (w tym samooceny stanu zdrowia), warunków mieszkaniowych, wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, ocen respondentów dotyczących wybranych materialnych i niematerialnych...
Czytaj

Słoiki – moje wystąpienie na Kongresie Klubu Jagiellońskiego

Jak wygląda życie słoików w większej skali? – statystyki związane z migracjami z mnijeszych ośrodków do wielkich miast i możliwe konsekwencje obecnych zjawik przedstawiał dr hab. Sławomir Kalinowski, ekonomista, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, specjalista od spraw ubóstwa i poziomu życia na obszarach wiejskich na V Kongresie Klubu...
Czytaj