slawek_kalinowski1

Eurostat: bezrobocie w marcu w Polsce niezmiennie na poziomie 4,4 proc.

Informacja z Business Insider – czytaj całość   Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,4 proc. w marcu 2018 roku wobec 4,4 proc. w poprzednim miesiącu – podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok wcześniej stopa bezrobocia wynosiła 5,1 proc. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 754 tys. w marcu wobec 760...
Czytaj

Komunikat 11/2018: 5 wykresów o pracy na święto pracy

Warto zapoznać się z Komunikatem FOR dotyczącego natężenia pracy w Polsce – czytaj całość.   Synteza: To nie socjalizm deklarujący troskę o los pracownika, a reformy rynkowe rozpoczęte w 1989 roku przyczyniły się do gwałtownego wzrostu płac polskich pracowników. Podczas gdy przez 29 lat socjalizmu, między 1960 a 1989 rokiem...
Czytaj

Polska od 14 lat jest w UE. Finansowo wyszliśmy na tym mocno na plus

Zachęcam do zapoznania się z artykułem autorstwa Patryka Pallusa z Business Insider dotyczącym zysku Polski z bycia w UE – czytaj całość   Mija 14 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dołączenie naszego kraju do rodziny państw zachodnioeuropejskich, miało nie tylko wymiar symboliczny, ale także finansowy. Do Polski szerokim...
Czytaj

Komunikat 9/2018: Rachunek od Państwa za 2017 rok

Zachęcam do zapoznania się z ciekawymi obliczeniami Aleksandra łaszka, eksperta FOR, dotyczącymi strukturę wydatków naszego pańśtwa – czytaj całość   27 kwietnia 2017 r. zaprezentowaliśmy Rachunek od Państwa za 2017 r., który przystępnie pokazuje strukturę wydatków naszego państwa. Kolejna, siódma edycja akcji, jak co roku zorganizowana została tuż przed końcowym terminem rozliczenia PIT....
Czytaj

Analysis of the Labor Market Situation of People with Disabilities

Zachęcam do zapoznania się z artykułem autorstwa dr Lidii Jabłońskiej-Porzuczek, przy moim współautorstwie. – czytaj całość na stronach Folia Oeconomica – Acta Universitatis Lodziensis. Abstract: People with disabilities belong to a social group at risk of poverty. In their daily lives, they face prejudice and obstacles in the labor market. The purpose of this paper is to analyze and assess the...
Czytaj

OECD Rural Policy Reviews: Poland 2018

OECD Rural Policy Reviews: Poland 2018 Poland has seen impressive growth in recent years, and yet regional disparities in economic and social outcomes remain large by OECD standards. The overall living conditions in rural communities generally remain below those of urban communities, and rural households face higher poverty rates. This...
Czytaj