sk3

GUS: Na polskim rynku pracy w najbliższych latach zabraknie 3–4 mln pracowników

W najbliższych latach na polskim rynku zabraknie ok. 3–4 mln pracowników, a według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2050 roku ta liczba wrośnie już do 10 mln. To jedno z największych wyzwań dla sektora przedsiębiorstw. Kryzys demograficzny będzie wymagać od firm szeregu działań podejmowanych w porozumieniu z administracją rządową i...
Czytaj

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 roku

W 2018 r. odnotowano zahamowanie tendencji spadkowej zasięgu ubóstwa ekonomicznego szacowanego w oparciu o wydatki gospodarstw domowych. W porównaniu z 2017 r. wzrósł zasięg ubóstwa skrajnego (z ok. 4% osób do ok. 5% osób) oraz relatywnego (z ok. 13% osób do ok. 14% osób). Wzrost ubóstwa dotyczył w większym stopniu...
Czytaj

Intercathedra

Szanowni Państwo. Dzisiaj, na ręce Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, złożyłem rezygnację z pełnionej funkcji redaktora naczelnego Kwartalnika Naukowego INTERDATHEDRA. Przez nieco ponad dwa lata udało nam się wiele zdziałać wraz z redakcją – stworzyć nową stronę, zmienić wygląd czasopisma, zaprosić kilka osób z zagranicy do współpracy –...
Czytaj

Igrzyska Wolności

O Igrzyskach Wolności Igrzyska Wolności to spotkanie ludzi ciekawych świata i głodnych nowych idei. To interdyscyplinarne forum kulturalne i intelektualne, którego zasadniczym celem jest kreowanie twórczej przestrzeni spotkania ludzi kultury, biznesu i życia publicznego z różnych branż. To dyskusja o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi stoją społeczeństwa Zachodu w XXI wieku. To oddolnie...
Czytaj

konkurs na stanowisko pracownika naukowego: asystenta w Zakładzie Integracji Europejskiej

Informacje o zatrudnieniu: Osoba wyłoniona w drodze konkursu będzie zatrudniona na czas określony, na okres jednego roku, w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku pozytywnej oceny pracy kandydata przewiduje się przedłużenie umowy po upływie roku. Docelowo zakłada się zatrudnienie na czas nieokreślony. Pracując na stanowisku asystenta w Zakładzie Integracji Europejskiej,...
Czytaj

Dziecko na tropie folkloru – A. Puścikowska

Posyłasz dziecko na salsę, bo to oryginalne? A dlaczego nie umie tańczyć kujawiaka? Niszowe czy modne? Wiejskie czy miejskie, a może raczej uniwersalne? Współczesne dziecko może uczestniczyć w niemal każdych zajęciach dodatkowych, zaczynając od języka chińskiego, przez programowanie komputerowe, na pływaniu synchronicznym kończąc. Czy więc warto wysyłać pociechę na –...
Czytaj