sk3

Poverty and Shared Prosperity 2018

The Poverty and Shared Prosperity series provides a global audience with the latest and most accurate estimates on trends in global poverty and shared prosperity. The 2018 edition — Piecing Together the Poverty Puzzle —broadens the ways we define and measure poverty. It presents a new measure of societal poverty,...
Czytaj

Intercathedra 36/3

No 36/3 2018 Agata Basińska Zych, Bernadeta Hołderna-Mielcarek, Alicja Kaiser AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA MIESZKAŃCÓW METROPOLII POZNAŃ CZYNNIKIEM ROZWOJU METROPOLITARNEGO PRODUKTU TURYSTYKI AKTYWNEJ [LEISURE ACTIVITIES OF THE POZNAŃ METROPOLITAN POPULATION AS A GROWTH FACTOR FOR THE METROPOLITAN PRODUCT DERIVED FROM ACTIVE TOURISM] article, p. 219–229   Małgorzata Dolata ZNACZENIE PODATKU ROLNEGO W...
Czytaj

Konferencja „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”. Dzień 2. link do transmisji

Konferencja „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”, jest jednym z efektów projektu interdyscyplinarnego realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG. Ma na celu przedstawienie syntezy naukowej ewolucji wsi w Polsce, jej mechanizmów, prawidłowości i efektów,...
Czytaj

Konferencja „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”. Dzień 1. – link do transmisji

Konferencja „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”, jest jednym z efektów projektu interdyscyplinarnego realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG. Ma na celu przedstawienie syntezy naukowej ewolucji wsi w Polsce, jej mechanizmów, prawidłowości i efektów,...
Czytaj