How satisfied are people with their lives?

Positive trend in subjective well-being “Overall, how satisfied are you with your life these days?” people across the European Union (EU) were asked. Life satisfaction represents how a respondent evaluates his or her life taken as a whole. On a scale from 0 (“not satisfied at all”) to 10 (“fully...
Czytaj

Konsumpcja kolaboratywna a rozwój gospodarczy : perspektywa makro i perspektywa przedsiębiorstwa

Interesujący artykuł autorstwa M . Mitręgi i A. Małeckiej. Dyskusja w kontekście uberyzacji gospodarki. Streszczenie Przedmiotem artykułu jest tzw. ride sharing jako jeden z przejawów konsumpcji kolaboratywnej (KK). W artykule zaprezentowano KK jako stosunkowo nowy obszar badań w naukach ekonomicznych. Główny wkład niniejszego artykułu polega na tym, że zaprezentowano w...
Czytaj

Dorobek życia przekazany na rzecz nauki

O tym, jak ważna może być polska nauka dla ludzi zupełnie z nią niezwiązanych, świadczy anonimowy dar pary stulatków dla fundacji wspierającej młodych naukowców. Małżeństwo przekazało na ten cel dorobek życia. Spotkałam ich na mojej drodze zawodowej i – jako dziennikarz serwisu naukowego PAP – zostałam przez nich ugoszczona w...
Czytaj

Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014-2018

Stan kapitału ludzkiego w Polsce. Wyszczególnienie w kapitale ludzkim grup tematycznych pozwala na przeprowadzenie analizy elementarnej każdego obszaru jego oddziaływania. W opracowaniu znajduje się zestawienie wskaźników dotyczących takich obszarów jak: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego, zawierających wskaźniki...
Czytaj

KONKURS „ZOSTAŃ EKONOMISTĄ”

Edycja 2020 – ogłoszenie konkursu Uprzejmie informujemy, że Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza czwartą edycję konkursu „Zostań ekonomistą”.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31.03.2020 r. Serdecznie zapraszamy Młodzież do wzięcia udziału w konkursie. Laureaci Konkursu otrzymują zaświadczenie uprawniające do przyjęcia...
Czytaj

Ciągłość i zmiana

W jaki sposób o wsi mówimy, na co zwracamy uwagę,a o czym zapominamy i jakich tematów unikamy. Odpowiedzi szukaliśmy cztery lata realizując projekt „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”.Kroniką tych badań są ponadczasowe publikacje … do nabycia w Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN lub w Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp....
Czytaj

Prof. Józef Orczyk – 80 lat!

Dzisiaj Prof. Józef Orczyk kończy 80 lat. Z tej okazji chciałbym życzyć dalszej owocnej pracy. Zamiast laurki chciałbym przypomnieć kilka artykułów prof. Orczyka z ostatnich lat, które warto sobie przypomnieć. Regionalne różnice w polityce społecznej II Rzeczypospolitej, Polityka Społeczna nr 10/2018, Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2018, s....
Czytaj

Badanie ewaluacyjne pt. „Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich”

Zespół projektowy: konsorcjum IRWIR PAN oraz Wolański sp.z.o.o. dr hab. Monika Stanny dr Michał Wolański dr Maciej Stawicki Agata Brzóska Łukasz Komorowski Paulina Kozłowska Mateusz Pieróg Eksperci merytoryczni: Prof. dr hab. Andrzej Rosner Prof. dr hab. Maria Halamska Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju [nr umowy BDG-V.2611.89.2018.KR] Okres realizacji: kwiecień...
Czytaj