Myślałeś/aś o pracy naukowej?

Jeśli myślałeś/aś o pracy naukowej i interesujesz się problematyką szeroko pojętego poziomu życia na obszarach wiejskich lub też przemian społecznych zachodzących na tych obszarach i chciał(a)byś się włączyć w badania Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk to zachęcam do kontaktu ze mną. W Instytucie mamy ogłoszony konkurs na:...
Czytaj

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 roku

W 2020 r. odnotowano wzrost odsetka osób skrajnie ubogich z ok. 4% osób w 2019 r. do ok. 5% przy wyraźnym spadku poziomu wydatków gospodarstw domowych. Pogorszenie się sytuacji materialnej części gospodarstw domowych i wzrost ubóstwa skrajnego w Polsce wiąże się z wprowadzeniem od marca 2020 r. zamrożenia części gospodarki...
Czytaj

Noc Kupały w wykonaniu ZTL Cybinka-Grodzisk

„A teraz ten wieczór sławny, święćmy jako zwyczaj dawny…” Gdyby ktoś chciał zobaczyć Noc Kupały w wykonaniu mojej Cybinki… LINK To niemal 40 minut, ale warto m.in. dla pięknej muzyki (Lubelska Federacja Bardów, Orkiestra Św. Mikołaja i Kapela Ze Wsi Warszawa)… ale nade wszystko dla moich dzieci… Dziękuję wszystkim za...
Czytaj

PAN PROFESOR Z PAN-u

Gdyby ktoś chciał poczytać wywiad ze mną z gazetce Centrum Kultury Rondo… – Czy istnieje życie poza Cybinką? – Jak się okazuje, to życie istnieje, chociaż ciągle w jakiś sposób jest ono sprzężone z Cybinką. Ciągle mam kontakt z członkami zespołu, z niektórymi widuję się wirtualnie, z innymi rozmawiam przez...
Czytaj

Wyniki II edycji konkursu Moja SMART wieś

15 czerwca 2021 r. w Sali Lustrzanej Pałac Staszica w Warszawie w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród w II konkursie „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT” , organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – „Operacja realizowana w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020. Plan operacyjny na...
Czytaj

Osobowość roku w kategorii Nauka w plebiscycie Polska Times

Składam niskie ukłony wszystkim, którzy oddali na mnie głos w plebiscycie Polska Times. Dziękuję Wam… To dla mnie niezwykłe wyróżnienie, że dzięki Wam zdobyłem II miejsce 🙂Jednak najważniejsze jest to, że dzięki plebiscytowi nasze badania Instytutowe dotyczące zmian zachodzących w warunkach COVID-19 miały szanse trafić do szerszej grupy odbiorców. link...
Czytaj