Liczba świadczeń z tytułu ubóstwa

Polska bieda 2023 – 2,5 miliona ludzi w skrajnym ubóstwie – kto zawiódł?

Ponad 2,5 miliona Polaków, to 6,6% społeczeństwa!
Warto spytać: dlaczego system zawiódł?
Czemu mimo wielu programów wsparcia ich ilość nie przełożyła się na jakość?
Czemu ubóstwo tak gwałtownie wzrosło?

Co ważne, nie wszystkim skrajnie ubogim przysługiwała pomoc! Zamrożone progi dochodowe, uprawniające do wsparcia, wykluczyły z systemu znaczną część potrzebujących. Zaledwie dwie na trzy osoby spełniające kryteria skrajnego ubóstwa mogły starać się o zasiłek.

Tymczasem progi ubóstwa ustawowego, ustalone na poziomie 776 zł dla osoby samotnej i 600 zł na osobę w gospodarstwie domowym, nijak mają się do realiów życia i są niższe od progów ubóstwa skrajnego (odpowiednio 913 i 616,25 zł)! Nie uwzględniają rosnących cen i pogłębiających się nierówności społecznych.

W efekcie osoby z gospodarstw skrajnie ubogich, żyjące poniżej progu minimum egzystencji, zostały pozbawione prawa do wsparcia.

⁉️ W których gminach jest najwyższy udział osób korzystających ze wsparcia z tytułu ubóstwa?