Category Archives: Publikacje

Doświadczenia ubóstwa i wykluczenia

ze wstępu książki pod redakcją R. Szarfenberga, P. Brody-Wysockiego, K. Płowiec: Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu został powołany 1 lutego 2007 roku. Komitet jest niezarejestrowaną platformą współpracy i działa...
Czytaj

Nowe formy pracy w Polsce

Zachęcam do zapoznania się z ciekawym opracowaniem Instytutu Spraw Publicznych dotyczącym nowych form pracy. Myślę, że lektura ta pozwoli zrozumieć zarówno plusy, jak i minusy poszczególnych form zatrudnienia. Zagadnienie to...
Czytaj