Dać to, czego naprawdę potrzeba…

Warto przeczytać… wyniki badań moich koleżanek z Instytutu…


Sylwia Michalska, Dominika Zwęglińska-Gałecka, Maria Halamska
Dać to, czego naprawdę potrzeba. Raport z badań

link

Z recencji: (…) Autorki podjęły się badania bardzo ważnego i trudnego problemu społecznego – jak zaradzić negatywnym skutkom, wynikającym ze starzenia się społeczeństwa (polskiego), koncentrując się na opiece długoterminowej w hospicjach. Osoby starsze coraz częściej potrzebują opieki instytucjonalnej z uwagi na brak, z różnych przyczyn, należytej opieki rodziny i singularyzacji starości. Ludzie starsi, schorowani, często niesprawni nie radzą sobie z codziennymi czynnościami, zwłaszcza ci u schyłku życia wymagają szczególnej troski. (…)
Elżbieta Psyk-Piotrowska

Zachęcam też do obserwacji Instytutu
na X:
@IrwirP

na IG: https://instagram.com/irwirpan/
na FB: https://facebook.com/irwirpan

I oczywiście kwartalnika Wieś i Rolnictwo
@WiesIRolnictwo
🙂

Zdjęcie