SPM

Societas Pars Mundi Publishing

Wydawnictwo Naukowe Societas Pars Mundi Publishing jest inicjatywą prof. dr. hab. Piotra Salustowicza z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bielefeld w Niemczech oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Societas Pars Mundi zajmuje się publikacją monografii z zakresu filozofii społecznej, socjologii, polityki społecznej, pracy socjalnej, ekonomii i zdrowia publicznego. Oferuje również specjalny program adresowany do młodych naukowców w celu szybkiej i ułatwionej publikacji ich pracy doktorskiej. Książki publikowane są zarówno w języku polskim, jak i angielskim oraz niemieckim.

Co oferujemy:

  • najwyższe standardy redakcyjne każdego tytułu,
  • nowoczesny projekt książki,
  • szeroką promocję dla każdej indywidualnej publikacji za pośrednictwem międzynarodowych sieci naukowców, instytucji akademickich i czasopism, poczty elektronicznej, marketingu elektronicznego i internetowego,
  • podział kosztów przygotowywania, drukowania i marketingu między autorem a wydawcą – szczegółowe koszty zostaną oszacowane na podstawie dostarczonego rękopisu.

Autorzy zainteresowani publikowaniem w Societas Pars Mundi powinni przedstawić projekt publikacji, który zawiera opis prac składający się z 3-4 stron (cel pracy, główne hipotezy badawcze oraz wybrane wyniki), a także rękopis lub od 1 do 2 rozdziałów, a także krótkie życiorysy autorów. Składanie dokumentów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Niezależni recenzenci ocenią projekt publikacji, biorąc pod uwagę treść, jakość akademicką i potencjalne zainteresowania czytelników. Zespół redakcyjny na podstawie recenzji decyduje o odrzuceniu lub zaakceptowaniu projektu.

 

strona wydawnictwa

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

Sławomir Kalinowski – sekretarz redakcji
mail: slawomir.marcin.kalinowski(at)gmail.com

Piotr Sałustowicz – redaktor naczelny
piotr.salustowicz(at)gmail.com

 

Societas Pars Mundi is a new, international publisher of quality academic books in English, German and Polish. Our program is focused on the social sciences. We aim to further, through publication, our objective of promoting controversial and critical knowledge and research.

We want to support academics and researchers who look for developing a new vision and programs for a better world, and speak for the voiceless part of the society. This transformative mission is best realized when the knowledge reaches the public by electronic delivery. We want to create an open stage for debates among authors, readers and a broad public.

Logo 1 (1)