Nowa zrównoważona gospodarka – wyzwania i dylematy

W Międzyzdrojach, w dniach 9 i 10 maja 2024 r., odbyła się konferencja pt. „Nowa zrównoważona gospodarka – wyzwania i dylematy”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN), którzy zarówno zaprezentowali swoje badania, jak i moderowali panele dyskusyjne.

Konferencja rozpoczęła się od panelu pt. „Zielona transformacja gospodarki – szanse, wyzwania i koszty”. Panel ten miałem przyjemność moderować wraz prof. Ireną Łącką z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

W kolejnym panelu pt. „Gospodarka światowa w świetle wyzwań XXI w. Polska wobec wyzwań klimatycznych i energetycznych” wystąpił prof. Adam Czarnecki z IRWiR PAN. Wygłosił on referat pt. „Wygoda czy odpowiedzialność? (Nie)zrównoważone modele konsumpcji lokalnej żywności przez mieszkańców sezonowych”.

Popołudniową sesję pt. „W kierunku zrównoważonego rozwoju. Innowacje i wyzwania dla zrównoważonego rozwoju” poprowadziły prof. Monika Stanny z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz prof. Mariola Grzybowska-Brzezińska z tej samej uczelni.

W ramach sesji pt. „Zielona transformacja w rozwoju lokalnym i regionalnym. Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju” wystąpił Oskar Szczygieł z referatem pt. „Wymiary ubóstwa energetycznego na Mazowszu”, którego byłem współautorem.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów na aktualne tematy debaty publicznej, takie jak kryzys geopolityczny, zielona gospodarka i zrównoważony rozwój. Uczestnicy mogli wysłuchać interesujących referatów i wziąć udział w merytorycznych dyskusjach.

Brak opisu.