20 lat Polski w Unii Europejskiej

Zdjęcie

Warto być w UE!
Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej Polska otrzymuje ogromne fundusze, które wspierają nasz rozwój w wielu dziedzinach.

Te transfery to:
– fundusze strukturalne: dofinansowują inwestycje w infrastrukturę, edukację, ochronę zdrowia i inne ważne sektory (110,1 mld euro)
– fundusze spójności: pomagają wyrównywać różnice w poziomie rozwoju między regionami Polski (50,7 mld euro)
– Wspólna Polityka Rolna: zapewnia wsparcie dla polskich rolników i przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich (78,2 mld euro)

Transfery z UE to nie tylko pieniądze, ale też szansa na budowanie lepszej przyszłości dla Polski!

Unia Europejska to oprócz ogromnych funduszy na inwestycje, rozwój i wyrównywanie różnic regionalnych, także:
– wolność – swobodny przepływ ludzi, towarów, usług i kapitału w 27 krajach,
– bezpieczeństwo – wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony chroni Polskę,
– ekologia – czystsze powietrze i woda, walka ze zmianą klimatu, zrównoważony rozwój,
– demokracja – silniejsza demokracja, praworządność i prawa człowieka,
– innowacje – rozwój cyfrowy, nowe technologie i lepsza ochrona konsumentów,
– możliwości – większe szanse dla biznesu, nauki, studentów i pracowników.