Nie import z Ukrainy, nie Zielony Ład, a brak opłacalności. To jest powód protestu rolników

Do takich wniosków doszli autorzy raportu „Ziarno niezgody – analiza przyczyn protestów rolniczych”. Taką samą nazwę miała też konferencja prasowa na której został on przedstawiony. Szczegóły poniżej.
Spotkanie odbyło się 18 marca 2024 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przedstawiono w niej raport Instytutu Finansów Publicznych, który opracowali dr hab. Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii (prof. IRWiR) dr hab. Wawrzyniec Czubak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (prof. UPP), a także dr hab. Benedykt Pepliński również z UPP w Poznaniu (prof. UPP).

Na konferencji byli obecni autorzy (oprócz dr hab. Peplińskiego), ale też dodatkowo dr Konrad Walczyk, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, Instytut Finansów Publicznych, dr Sławomir Dudek, SGH, prezes Instytutu Finansów Publicznych i Dariusz Szymczycha, pierwszy wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

link