„Ziarno niezgody” – ekspercki raport o rzeczywistych przyczynach kryzysu w rolnictwie

Ani zboże z Ukrainy, ani Europejski Zielony Ład nie są przyczyną niskich cen skupu zboża w Polsce. Problemów nie rozwiąże więc ani embargo, ani rezygnacja z działań proekologicznych. Bardziej pomógłby lepszy dostęp do informacji o trendach na światowych giełdach, wsparcie dla konsolidacji małych gospodarstw rolnych oraz rozbudowa sieci transportu lądowego i morskiego umożliwiającego eksport poza Europę.

Ekspercki raport na temat przyczyn aktualnej trudnej sytuacji na rynku produktów rolniczych oraz analiza wpływu członkostwa w UE na branżę rolniczą w Polsce zostały przedstawione 18 marca 2024 r.

W 2023 roku do Polski importowano 1 mln ton zbóż z Ukrainy, co przy krajowej produkcji na poziomie 35,2 mln ton nie może być czynnikiem znacząco wpływającym na spadek cen.

Raport Instytutu Finansów Publicznych „Ziarno niezgody: analiza protestów rolniczych”. Autorzy: dr hab. Sławomir Kalinowski, dr hab. Wawrzyniec Czubak, dr hab. Benedykt Pepliński

Materiały do pobrania:

„Ziarno niezgody – analiza protestów rolniczych”

„20 lat w UE polskiego Rolnictwa. Perspektywa makroekonomiczna. Wybrane fakty”

„Koniunktura w rolnictwie. I kwartał 2024” Badanie Instytutu Rozwoju Gospodarczego

„Koniunktura w rolnictwie. I kwartał 2024” Komentarz do badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego