Polska wybrała odmienną niż inne kraje drogę zmian rynku ziemi rolniczej i związanych z nim zmian struktury obszarowej gospodarstw. Przypomina to raczej budowę skansenu niż nowoczesnego i konkurencyjnego rolnictwa. O...
Czytaj