1. WZROST UBÓSTWA SKRAJNEGO I RELATYWNEGO  W 2018 r. zmienił się pozytywny trend w zakresie spadku ubóstwa skrajnego i relatywnego. Wskaźniki obu rodzajów ubóstwa wzrosły – ubóstwo skrajne z...
Czytaj