Wieś jest całkiem inna niż 20 lat temu – wywiad w magazynie Kierunki zmian

Jarema Piekutowski: Ostatnie dane wskazują, że wynagrodzenia rosną w ostatnich latach szybciej na wsi niż w mieście. Jednak stereotyp jest taki, że na wsi żyje się gorzej, biedniej. Czy rzeczywiście tak jest?

Sławomir Kalinowski: Przede wszystkim trzeba odejść od mitu wsi sielskiej i spokojnej, opisywanej przez wieszczów. Wieś polska jest bardzo zróżnicowana. Określenie „wieś” to agregat, który łączy ze sobą miejscowości podmiejskie, w zasadzie o charakterze miejskim, silnie zgentryfikowane, i wieś oddaloną od miasta, a także wsie peryferyjne. Między tymi skrajnymi typami jest mnóstwo rodzajów wsi. Owszem, generalnie dochody w ostatnich latach rosną na wsi szybciej niż w mieście, niemniej trzeba pamiętać, jaki był punkt startowy. Na wsi dochody w punkcie startowym były niższe, i nadal są niższe. W ostatnich latach faktycznie rosną, między innymi dzięki Wspólnej Polityce Rolnej i Funduszowi Spójności, ale nadal są około 20-25%, a gdzieniegdzie nawet 30% niższe niż w mieście. To pierwsza oś zróżnicowania polskiej wsi.

całość w numerze 2 magazynu Kierunki zmian