Ankieta gminna Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich

A N K I E T A G M I N N A 2 0 2 0

W ramach realizowanego od 2012 roku projektu #MonitoringRozwojuObszarówWiejskich, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk, zwróciły się już po raz czwarty do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uprzejmą prośbą o udzielenie krótkich odpowiedzi na pytania, które z punktu widzenia rozwoju lokalnego są bardzo istotne, ale niedostępne w statystyce publicznej.

Pytania ankietowe dotyczą problemu przestrzeni wiejskiej w kontekście dostępności instytucji publicznych, usług czy rynku pracy dla ludności wiejskiej. Ogólnym celem zaś całego projektu jest stała obserwacja zmian społeczno-gospodarczych dokonujących się na obszarach wiejskich w Polsce

Dziękujemy Samorządom Gminnym za udział w badaniu!

Więcej o projekcie MROW: http://www.irwirpan.waw.pl/538/badania/monitoring-rozwoju-obszarow-wiejskich oraz https://www.efrwp.pl/o-projekcie-mrow