Zainteresowania badawcze

• ubóstwo (poziom życia) na obszarach wiejskich
• uwarunkowania inkluzji i ekskluzji społecznej ludności wiejskiej
• niepewność dochodów
• niepewność zatrudnienia
• źródła i uwarunkowania prekaryjności
• smart wieś
• teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii dobrobytu
• społeczne aspekty teorii gier