Czy wieś może być przyjazna i inteligentna? Owszem. Takich wsi jest coraz więcej, wsie się rozwijają, rolnicy aktywizują i działają w wielu dziedzinach oraz na wielu płaszczyznach. Dlatego Polskie Wydawnictwo...
Czytaj