Category Archives: GUS

Ubóstwo w Polsce w 2023 roku

Rok 2023 przyniósł wyraźny wzrost zasięgu ubóstwa skrajnego (o 2 p.proc.do 6,6% osób w gospodarstwach domowych). Zasięg ubóstwa relatywnego pozostał na podobnym poziomie co rok wcześniej (12,2% – minimalny wzrost...
Czytaj

Stopa bezrobocia w listopadzie

Bezrobocie w Polsce wynosi 5%. Jednak w 72 powiatach jest ono wyższe niż 10%, a w kolejnych 66 wyższe niż 7,5%. W 240 powiatach (na 380), bezrobocie jest wyższe niż...
Czytaj

Bezrobocie w powiatach

Mimo że stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie (5%), sytuacja jest zdecydowanie bardziej złożona, gdy spojrzymy na konkretne powiaty. W 74 z nich wskaźnik bezrobocia przekracza...
Czytaj

Weź udział w badaniu GUS i zmieniaj polskie rolnictwo!

W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz...
Czytaj

Realna zmiana wynagrodzenia 2013-2022

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504,...
Czytaj

Bezrobocie w powiatach (grudzień 2022 r.)

Informacja o liczbie bezrobotnych  zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według statystycznego podziału kraju (rewizja NUTS 2016) oraz administracyjnego podziału terytorialnego kraju (TERYT)Stan w końcu grudnia 2022 r. Województwo Stopa bezrobocia Liczba powiatów...
Czytaj

BROŃ I AMUNICJA, ICH CZĘŚCI I AKCESORIA sprowadzana z Rosji

Wskazane dane dotyczą całego importu z Rosji. Nie wskazują kto nabył te akcesoria. Import i eksport według krajów z wymienieniem sekcji CN/SITC/PKWiU/BEC link do danych: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_SWAID_HZ_3_7.aspx...
Czytaj