IRWiR PAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.   Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku co najmniej jednej publikacji naukowej w...
Czytaj