Bezrobocie w powiatach

Mimo że stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie (5%), sytuacja jest zdecydowanie bardziej złożona, gdy spojrzymy na konkretne powiaty. W 74 z nich wskaźnik bezrobocia przekracza 10%, a w 241 przewyższa ogólnokrajową średnią.
Niskim bezrobociem mogą z reguły pochwalić się duże miasta i otaczające je obszary aglomeracyjne, które absorbują znaczną część siły roboczej.

Warto się zastanowić, czy chwalenie się niskim poziomem bezrobocia przez rządzących jest uzasadnione…

Gdzie bezrobocie jest najniższe? ✅pow. poznański 1% ✅Poznań 1,1% ✅Katowice 1,1% ✅ pow. wrocławski 1,3% ✅pow. bieruńsko-lędziński 1,4% ✅Warszawa 1,4% ✅pow. warszawski zachodni 1,6% ✅Wrocław1,6% ✅Tychy 1,7% i ✅Sopot 1,7%
Po drugiej stronie są: ❌pow. szydłowiecki 24,1% ❌pow. brzozowski 19,9% ❌pow. przysuski 18,6% pow. leski 17,4% ❌pow. bartoszycki 17% ❌pow. radomski 16,4% ❌pow. strzyżowski 16,3%