Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności

Mateusz Morawiecki, Andrew Michta, Maciej Witucki, Wojciech Szczurek, Jan Ołdakowski, Dariusz Mioduski, Krzysztof Kwiatkowski, Jacek Kędzior, Konrad Szymański, Krzysztof Szczerski, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Kowal, Krzysztof Zakrzewski – to niektórzy wykładowcy Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, którą powołuje Instytut Wolności.

„Jednym z celów Instytutu Wolności jest budowanie przyszłych elit. Dlatego zapraszamy osoby zaczynające swoje życie zawodowe na cykl wyjątkowych seminariów z wybitnymi ekspertami, przedsiębiorcami, politykami” – mówi Igor Janke, prezes Instytutu Wolności. – „Przygotowaliśmy cztery cykle seminariów: Przywództwo, Bezpieczeństwo, Polityka zagraniczna, Energetyka.  Chcemy kształcić ludzi, którzy w przyszłości będą tworzyć polskie elity społeczne, gospodarcze i polityczne” – dodaje.

Pierwsza edycja SPIW została zorganizowana dzięki wsparciu Banku Zachodniego WBK. Zajęcia będą się odbywać od końca kwietnia do połowy czerwca. Osoby, które ukończą  kurs staną się członkami Klubu Absolwentów SPIW. „Chcemy tworzyć sieć ludzi zaangażowanych w sprawy państwa. Będą do niej dołączać absolwenci kolejnych edycji Szkoły. Mamy nadzieję, że będą utrzymywać ze sobą kontakt i spotykać się przy wydarzeniach, które będzie organizował dla nich Instytut” – mówi Igor Janke

Wstępna lista wykładowców:

Bezpieczeństwo: Andrew Michta, prof. Rhodes College, współpracownik Centre for Strategic and International Studies (autorski cykl 8 zajęć);

Polityka zagraniczna:  Jacek Saryusz-Wolski (europoseł), Krzysztof Szczerski (poseł, b. wiceszef MSZ), Paweł Kowal (b. europoseł i wiceszef MSZ), Paweł Zalewski (b. europoseł, b. szef komisji spraw zagr. Sejmu), Marek Cichocki (dyrektor programowy Centrum Natolin), Konrad Szymański (b. europoseł);

Energetyka:  Konrad Szymański (autor programu) i m.in.  Agata Łoskot-Strachota (Ośrodek Studiów Wschodnich), Maciej Kołaczkowski (World Economic Forum TBC), Tomasz Chmal (White and Case), Piotr Naimski (poseł RP);

Przywództwo: Krzysztof Zakrzewski  (partner zarządzający DZP), Jacek Kędzior – (partner zarządzający EY), Mateusz Morawiecki  (prezes BZWBK), Jan Ołdakowski – (dyrektor MPW), Maciej Witucki (członek RN Orange), Dariusz Mioduski – właściciel Legii Warszawa , Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni,  Krzysztof Kwiatkowski – prezes NIK.

termin: zajęcia odbywać się będą w Warszawie od kwietnia do czerwca 2015 r. w godzinach popołudniowych/wieczornych

Warunkiem zgłoszenia się do SPIW jest posiadanie  co najmniej licencjatu,  nie ukończony 35 rok życia oraz dobra znajomość języka angielskiego

Osoby zainteresowane mogą wysłać swoje  CV zawierające informacje o edukacji  i działalności zawodowej, a także działalności społecznej oraz  list motywacyjny do  1.500 znaków, a także wskazanie cyklu seminariów, w którym  chciałoby się uczestniczyć (może być więcej niż jeden).

Koszt uczestnictwa:  1 cykl seminariów – 100zł,  2 cykle – 170zl,  3 cykle– 250zł,  4 cykle – 300zł

Absolwenci otrzymają dyplomy ukończenia Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności (SPIW).

Instytut Wolności zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnianie informacji o inicjatywie i zapraszaniu do niej zainteresowanych osób i instytucji.

Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adres:: spiw@instytutwolnosci.pl do dn. 17 kwietnia 2015