Stopa bezrobocia w listopadzie

Bezrobocie w Polsce wynosi 5%.
Jednak w 72 powiatach jest ono wyższe niż 10%, a w kolejnych 66 wyższe niż 7,5%.
W 240 powiatach (na 380), bezrobocie jest wyższe niż średnia dla kraju.
Najwyższy poziom bezrobocia:
❌szydłowiecki 24,0%
❌brzozowski 20,3%
❌przysuski 18,6%
❌leski 18,3%
❌bartoszycki 17,0%
❌strzyżowski 16,6%
❌radomski 16,3%
❌makowski 16,1%
❌niżański 16,0%
❌białogardzki 15,7%
❌kętrzyński 15,7%
Najniższy poziom bezrobocia:
✅poznański 1,0%
✅m. Katowice 1,1%
✅m. Poznań 1,1%
✅bieruńsko-lędziński 1,4%
✅m. Warszawa 1,4%
✅wrocławski 1,4%
✅warszawski zachodni 1,5%
✅m. Tychy 1,6%
✅m. Wrocław 1,6%
✅kępiński 1,7%
✅m. Sopot 1,7%