Myślałeś/aś o pracy naukowej?

Jeśli myślałeś/aś o pracy naukowej i interesujesz się problematyką szeroko pojętego poziomu życia na obszarach wiejskich lub też przemian społecznych zachodzących na tych obszarach i chciał(a)byś się włączyć w badania Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk to zachęcam do kontaktu ze mną.

W Instytucie mamy ogłoszony konkurs na:

  • dwa etaty asystentów,
  • jeden etat adiunkta,
  • jeden etat profesora.