Category Archives: GUS

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2015 r.

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób...
Czytaj

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r.

Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2014 r.? Czy nastąpiły zmiany w porównaniu z rokiem 2013? Z badania budżetów gospodarstw domowych wynika, że w 2014 r. w stosunku do...
Czytaj

Bezrobocie w kwietniu

W końcu kwietnia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1782,2 tys. osób (w  tym  906,9  tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem  o 78,5 tys. osób. W ujęciu rocznym...
Czytaj

Bezrobocie w marcu

W końcu marca 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1860,6 tys. osób (w  tym  938,7  tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem  o 58,1 tys. osób. W ujęciu...
Czytaj

Bezrobocie we wrześniu – informacja GUS

We wrześniu 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno  w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Większa  niż przed miesiącem, ale mniejsza niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo...
Czytaj

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2014 r.

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób...
Czytaj