Category Archives: GUS

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2010-2014

GUS przedstawił drugą edycję publikacji prezentującej wybrane wskaźniki przedsiębiorczości opracowane dla zbiorowości podmiotów niefinansowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, prowadzących księgi rachunkowe. Źródłem danych są roczne sprawozdania SP. W zależności...
Czytaj

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r.

W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostały podstawowe dane dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r., obliczone w oparciu o wyniki badania budżetów gospodarstw domowych. Bardziej szczegółowa analiza zjawiska ubóstwa...
Czytaj

Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014

Ubóstwo, to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej strony wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w społeczeństwie. Chociaż nikt nie kwestionuje faktu, że ubóstwo...
Czytaj

Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia

Przez lata najbardziej popularną i typową formą nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem była umowa o pracę. W kontekście coraz bardziej złożonego i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, pojawiania i...
Czytaj

Subiektywny dobrobyt w Polsce w 2015 r.

Co ludzie w Polsce myślą o swoim życiu? Czy dostrzegają sens w tym co robią? Czy optymistycznie patrzą w przyszłość? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących jakości życia możemy...
Czytaj