Upowszechnienie projektu Ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim wywołało duże i zrozumiałe zaniepokojenie w polskim środowisku naukowym. Jednogłośnie Rada Naukowa Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN przyjęła uchwałę podzielającą niepokój...
Czytaj