XXV Kongres SERiA – Warszawa

Informacja z profilu FB Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – link

Jubileuszowy XXV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa Agrobiznesu (SERiA) dobiegł końca. Ponownie tematem przewodnim były wyzwania dla rozwoju agrobiznesu
i obszarów wiejskich, omawiane w kilku sesjach tematycznych. Przedmiotem dyskusji były dwa referaty pracowników Zakładu Ekonomii Wsi. Dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN, przedstawił w ramach międzynarodowych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich, problem ryzyka ubóstwa mieszkańców wsi w UE. Z kolei mgr Łukasz Komorowski opowiedział o procesie elektryfikacji wsi w kontekście przebiegu historycznego, zróżnicowań międzyregionalnych, jak również obecnej sytuacji.
W trakcie Walnego Zgromadzenia dyskutowano m.in. o przyszłości Roczników SERiA, ogniwa spajającego całe środowisko zgromadzone wokół Stowarzyszenia. Dr Anna Rosa z IRWiR PAN, jako członek komisji rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2017. Na 25-lecie życzymy Stowarzyszeniu, Zarządowi oraz wszystkim Członkom ze świata nauki i praktyki, sukcesów, wytrwałości, a przede wszystkim wielu pomysłów na dalsze, prężne funkcjonowanie SERiA!
Jednocześnie gratulujemy i dziękujemy Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW za świetną organizację konferencji  W następnym roku spotykamy się w Luboniu k. Poznania, a „pałeczkę” przejmuje od SGGW Wydział Ekonomiczno-Społeczny (WES) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, któremu życzymy powodzenia!