Zmiana e-maila

Uprzejmie informuję o zmianie e-maila na skalinowski@irwirpan.waw.pl