Kolejnym rozmówcą cyklu „Jestem z PGR” jest prof. Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. W rozmowie poruszamy tematy związane z ubóstwem i wykluczeniem na obszarach...
Czytaj