Ubóstwo na obszarach wiejskich to wciąż duży problem…

Kolejnym rozmówcą cyklu „Jestem z PGR” jest prof. Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. W rozmowie poruszamy tematy związane z ubóstwem i wykluczeniem na obszarach wiejskich. Jak obecnie wygląda sytuacja mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce? Czy prawdą jest, że jedna piąta – czyli ponad trzy miliony mieszkańców polskiej wsi jest zagrożona ubóstwem? W których regionach mamy najwięcej zmarginalizowanych obszarów i mieszkańców? Dlaczego tak trudno o pieniądze na badania poszczególnych grup mieszkających na obszarach wiejskich w Polsce? Między innymi na te pytania znajdzie odpowiedź w rozmowie z prof. Sławomirem Kalinowskim z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

link