VI edycja Konkursu Młody Ekonomista – październik/listopad 2016 r

Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi.

Jest on skierowany do studentów wszystkich kierunków studiów, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przesłać pracę za pomocą formularza dostępnego na stronie www.tep.org.pl

Temat VI edycji KME: Jakie instytucje mogą przyczynić się do wzrostu dobrobytu w Polsce.

Jakie warunki ma spełniać moja praca?

Praca powinna zawierać:

 • imię i nazwisko autora pracy,
 • dokładne i aktualne dane kontaktowe obejmujące adres, adres poczty elektronicznej, telefon;
 • adres uczelni, wydziału i kierunku Uczestnika.

Ponadto praca powinna spełniać następujące wymagania:

 • strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę uczelni, kierunek i rok studiów,
 • liczba znaków: 10 tys. – 18 tys. znaków ze spacjami (bez bibliografii),
 • format arkusza papieru: A4,
 • format czcionki: Times New Roman,
 • wielkość czcionki: 12 pkt,
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
 • wszystkie strony, oprócz strony tytułowej, są ponumerowane,
 • format dokumentu: DOC lub DOCX.

 

Kto oceni moją pracę?

W skład tegorocznej Kapituły Konkursu wchodzą:

Prof. Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Kapituły, były Przewodniczący Rady TEP

Prof. Elżbieta Adamowicz, Członek TEP

Dr Maciej Bukowski, Członek TEP

Prof. Henryk Ćwikliński, Członek TEP

Prof. Maria Drozdowicz-Bieć, Członek TEP

Prof. Urszula Grzelońska, Członek TEP

Andrzej Halesiak, Członek TEP

Prof. Andrzej Kondratowicz, Wiceprzewodniczący Rady TEP

Dr hab. Andrzej Rzońca, Przewodniczący Rady TEP

Dr Bohdan Wyżnikiewicz, były Wiceprzewodniczący i były p.o Przewodniczący Rady TEP

Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, Przedstawicielka Partnera Konkursu Banku BGŻ Paribas

 

Co mogę wygrać?

Kapituła Konkursu wyłoni 3 Laureatów oraz do 10 osób wyróżnionych.

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody:

I nagroda: 6 000 zł

II nagroda: 4 000 zł

III nagroda: 3 000 zł

Ponadto wszyscy nagrodzeni Laureaci i Wyróżnieni otrzymają nagrody w postaci zestawu publikacji ekonomicznych oraz dyplomy i recenzje prac, napisane przez Członków Kapituły Konkursu.