Program Rozwoju Kompetencji dla studentów WES ostatnich lat

Program Rozwoju Kompetencji dla studentów ostatnich lat

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, w semestrze letnim co najmniej 450 studentów i studentek naszej uczelni z dziewięciu kierunków będzie mogło wziąć udział w zajęciach rozwijających ich umiejętności poszukiwane na rynku pracy. To już drugi Program Rozwoju Kompetencji, jaki będzie realizowany w naszej uczelni. Uzyskano go dzięki uwolnieniu dodatkowych środków finansowych na program.

Projekt będzie realizowany na czterech wydziałach: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (kierunek Ogrodnictwo), Ekonomiczno-Społecznym (Ekonomia, Finanse i Rachunkowość), Hodowli i Biologii Zwierząt (Biologia, Zootechnika) oraz Rolnictwa i Bioinżynierii (Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Technika Rolna i Leśna, Biotechnologia). Co istotne, udział wezmą wyłącznie studenci i studentki ostatnich roczników – ten warunek wynika z założeń Ministerstwa. Blisko 1 mln zł dofinansowania zostanie przeznaczony na certyfikowane szkolenia zawodowe, wizyty studyjne do pracodawców kluczowych na danym kierunku i kilkutygodniowe staże zawodowe. Osobno będzie można uczestniczyć w warsztatach rozwoju kompetencji miękkich i przedsiębiorczości, prowadzonych przez doświadczonych trenerów-praktyków biznesowych.

Za przygotowanie i realizację projektu odpowiada Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych.