Oferty praktyk dla studentów w urzędach administracji rządowej

PIERWSZE OFERTY PRAKTYK DLA STUDENTÓW JUŻ DOSTĘPNE NA
www.oferty.praca.gov.pl

Rada Ministrów 3 marca br. przyjęła Zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r. Przyjęcie tego dokumentu przez rząd jest realizacją zapowiedzi z exposé premier Ewy Kopacz, umożliwiającej studentom zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego w administracji rządowej.

Zalecenia mają na celu przygotowanie, a następnie zorganizowanie – w urzędach i jednostkach podległych rządowi – wysokiej jakości praktyk zawodowych dla studentów. W dokumencie określono jednostki rządowe, które w 2015 r. organizują praktyki studenckie, obowiązki tych jednostek i organów rządowych oraz przedstawiono wytyczne dotyczące zapewnienia jakości praktyk i harmonogram działań w 2015 r.

Głównym celem Zaleceń jest zwiększenie możliwości zdobycia przez studentów doświadczenia zawodowego i podniesienia kompetencji. Ułatwi to absolwentom uczelni przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia. Do 30 kwietnia br. pozyskano deklaracje organizacji 16.600 miejsc praktyk w ponad 1500 urzędach i jednostkach administracji rządowej.

Na tej stronie będą publikowane materiały informacyjne dotyczące praktyk studenckich, przeznaczone dla jednostek organizujących praktyki, uczelni oraz studentów, w szczególności:

  1. Treść Zaleceń Rady Ministrów dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r., wraz z Ramami jakości praktyk w administracji rządowej w 2015 r.
  2. Słowniczek podstawowych pojęć z zakresu praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r.
  3. Trzy prezentacje skierowane do studentów, uczelni oraz urzędów i jednostek, zawierające podstawowe informacje na temat praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r.
  4. Wykaz urzędów oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez ministrów, w których organizuje się praktykistudenckie.
  5. Wzór komunikatu dla urzędów i jednostek w administracji rządowej dotyczący ich uczestnictwa w programie praktyk – do zamieszczenia na  stronach internetowych tych podmiotów.
  6. Wzory proponowanych dokumentów przydatnych w trakcie organizowania i realizacji praktyk :

Zgłoszenie praktyki studenckiej – instrukcja użytkownika

Wyszukiwanie ofert w CBOP – instrukcja

 

Przede wszystkim zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wprowadzającymi w tematykę praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r. Poza dostarczeniem przydatnych informacji ułatwią one korzystanie z innych dokumentów/stron internetowych poświęconych praktykom, także prezentowanych w BIP.W prezentacjach został też wskazany sposób rekrutacji studentów na praktyki przez urzędy i jednostki w administracji rządowej.

Studentów i uczelnie zachęcamy również do zapoznania się z wykazem urzędów oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez ministrów, w których organizuje się praktyki studenckie.

Rekomendowane dokumenty wzorcowe nie wykluczają korzystania przez urzędy/jednostki i uczelnie z własnych, np. dotychczas stosowanych, o ile zawierają niezbędne dane, o których mowa we wzorach.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z czasem niezbędnym na wprowadzenie ofert na stronę oferty.praca.gov.pl przez urzędy/jednostki, będą się one ukazywały sukcesywnie w pierwszej połowie maja br.

 

Dodatkowe informacje na temat organizacji praktyk można uzyskać w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w sprawach przygotowania ofert praktyk i działania Centralnej Bazy Ofert Pracy – CBOP):

  1. e-mail: praktykiRM@kprm.gov.pl
  2. telefon: 22 694 74 69 oraz 22 694 74 41 – w dni robocze, w godzinach 9.00-15.00

w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w sprawach dotyczących przepisów o szkolnictwie wyższym)

  1. e-mail: praktykiwadministracji@mnisw.gov.pl;
  2. e-mail dla uczelni wyższych:praktykiwadministracji@mnisw.gov.pl.

Studenci powinni kontaktować się z macierzystymi uczelniami, które będą pośredniczyć w kontaktach z administracją rządową.