Stopa bezrobocia w powiatach – sierpień 2022 r.

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 4,8 proc. wobec 4,9 proc. w lipcu – podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 806,9 tys. wobec 810,2 tys. osób w lipcu.

link do szczegółowych danych GUS