konkurs na stanowisko pracownika naukowego: asystenta w Zakładzie Integracji Europejskiej

Informacje o zatrudnieniu: Osoba wyłoniona w drodze konkursu będzie zatrudniona na czas określony, na okres jednego roku, w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku pozytywnej oceny pracy kandydata przewiduje się przedłużenie umowy po upływie roku. Docelowo zakłada się zatrudnienie na czas nieokreślony. Pracując na stanowisku asystenta w Zakładzie Integracji Europejskiej, osoba wyłoniona w konkursie będzie uczestniczyć w badaniach podstawowych i rozwojowych prowadzonych w Instytucie oraz angażować się w szeroko pojętą aktywność rozwojową Instytutu (np. organizacja wydarzeń naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych). Ponadto będzie miała możliwość podnieść swoje kompetencje związane z przygotowaniem własnych projektów naukowych oraz publikowaniem w uznanych czasopismach naukowych.

 

więcej informacji na stronie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN