Intercathedra 36/3

No 36/3 2018

Agata Basińska Zych, Bernadeta Hołderna-Mielcarek, Alicja Kaiser
AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA MIESZKAŃCÓW METROPOLII POZNAŃ CZYNNIKIEM ROZWOJU METROPOLITARNEGO PRODUKTU TURYSTYKI AKTYWNEJ

[LEISURE ACTIVITIES OF THE POZNAŃ METROPOLITAN POPULATION AS A GROWTH FACTOR FOR THE METROPOLITAN PRODUCT DERIVED FROM ACTIVE TOURISM]

article, p. 219–229

 

Małgorzata Dolata
ZNACZENIE PODATKU ROLNEGO W DOCHODACH GMIN W LATACH 2007–2016

[THE IMPORTANCE OF AGRICULTURAL TAX IN MUNICIPAL INCOMES IN 2007–2016]

article, p. 231–238

 

Barbara Hadryjańska
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO

[SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN MILK PROCESSING COMPANIES]

article, p. 239–246

 

Magdalena Jaworska, Katarzyna Wiśniewska 
ROZPOZNANIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WYBRANYCH GMIN POWIATU POZNAŃSKIEGO W LATACH 2009–2014

[INVESTIGATING THE INVESTMENT OPPORTUNITIES OFFERED BY SELECTED MUNICIPALITIES IN THE POZNAŃ DISTRICT IN 2009–2014]

article, p. 247–256

 

Adam Koziolek
USE OF TRADITIONAL AND MODERN INFORMATION CHANNELS USED BY POLISH AGRICULTURAL PRESS

[WYKORZYSTANIE TRADYCYJNYCH I NOWOCZESNYCH KANAŁÓW INFORMACYJNYCH STOSOWANYCH PRZEZ PRASĘ ROLNICZĄ W POLSCE]

article, p. 257–261

 

Hanna Kruk
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT A LOCAL LEVEL. CASE STUDY: THE ELBLĄG DISTRICT

[ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY W SKALI LOKALNEJ NA PRZYKŁADZIE POWIATU ELBLĄSKIEGO]

article, p. 263–271
Katarzyna Lorentowicz, Weronika Wyduba, Sławomir Kalinowski 
SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA TRZECIEGO SEKTORA NA WSI

[THE SPECIFIC FUNCTIONING OF THE TERTIARY SECTOR IN RURAL AREAS]

article, p. 283–289,

 

Monika Pawlita-Posmyk, Małgorzata Wzorek

ASSESSING THE POSSIBLE USE OF SELECTED TYPES OF RURAL WASTE IN BIOGAS PRODUCTION

[OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYBRANYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z OBSZARÓW WIEJSKICH DO PRODUKCJI BIOGAZU]

article, p. 283–289

 

Małgorzata Polna 
DEFORESTATION AS AN ELEMENT OF PLANNING AND SHAPING SPACE

[WYLESIENIA JAKO ELEMENT PLANOWANIA I KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI]

article, p. 91–298

 

Anna Sieczko
OKAZJA PRZEDSIĘBIORCZA W KONTEKŚCIE EKONOMII DOŚWIADCZEŃ NA PRZYKŁADZIE ŻYWEGO MUZEUM
PIERNIKA W TORUNIU

[ENTREPRENEURIAL OPPORTUNITY IN CONTEXT OF EXPERIENCE ECONOMY, ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF THE LIVING MUSEUM OF GINGERBREAD IN TORUŃ]

article, p. 299–306

 

Aleksandra Szostak, Gabriela Bidzińska, Ewa Leszczyszyn
A STUDY OF TRENDS IN PRODUCTIVITY OF RAW AND OTHER MATERIALS IN THE POLISH WOOD PROCESSING
INDUSTRY IN 1970–2015

[BADANIE TENDENCJI WYDAJNOŚCI SUROWCOWO-MATERIAŁOWEJ PRZEROBU DREWNA W POLSCE W LATACH 1970–2015]

article, p. 307–314

 

Piotr Uciechowski,  Arkadiusz Sadowski
WDRAŻANIE POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W ROLNICTWIE JAKO INNOWACJA

[IMPLEMENTING BIOLOGICAL ADVANCEMENTS IN AGRICULTURE AS AN INNOVATION]

article, p. 315–321