Bezrobocie w powiatach

Zdjęcie

Chociaż mamy rekordowo niskie bezrobocie (5%), to w 82 powiatach przekracza ono 10%, a w 250 powiatach jest ono wyższe niż 5%.
Jak kształtuje się bezrobocie w Polsce?
Najwyższe bezrobocie jest w pow. szydłowieckim (25%), brzozowskim (19,6%), przysuskim (18,2%), bartoszyckim (17,7%), leskim (17,6%).
A najniższe w Poznaniu (1%), pow. poznańskim ziemskim (1,1%), Katowicach (1,1%), Warszawie (1,%).
Komu zawdzięczamy niskie #bezrobocie?
Rządzącym czy pracodawcom?
A może to również wpływ demografii?

gospodarka #GUS