1st International e-Conference „The world in the age of pandemic and post-pandemic period

W ostatni czwartek miałem przyjemność wziąć udział w konferencji on-line organizowanej przez UAM w Poznaniu.

Konferencja była okazją do przedstawienia wielu aspektów życia społecznego, politycznego i gospodarczego na świecie podczas epidemii koronawirusa. Poszczególne panele były również miejscem rozważań nad zmianami, jakie zajdą w życiu nas wszystkich po zakończeniu zagrożenia.

W panelu, w którym brałem udział mówiliśmy o społecznych aspektach pandemii. Była okazja do przedstawienia scenariuszy zmian, które mogą zajść a w najbliższym czasie, zwrócono również uwagę na pandemię w kontekście zrównoważonego rozwoju. Podczas panelu miałem okazję opowiedzieć o wynikach badań, które przeprowadziliśmy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, dotyczących sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności podczas pandemii.

program