Na drodze do UE – rozwój obszarów wiejskich

Wizyta polskich naukowców odbiła się szerokim echem w ukraińskich mediach! [linki w komentarzach]
21 maja 2024 roku we Lwowie odbyła się konferencja „Na drodze do UE – rozwój obszarów wiejskich”. Wydarzenie to zgromadziło wielu ekspertów i przedstawicieli różnych instytucji, którzy omówili kluczowe kwestie dotyczące odnowy obszarów wiejskich w Polsce oraz Ukrainie.

Prezentacje naukowców z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWiR PAN) – prof. Moniki Stanny, prof. Oleny Borodiny, prof. Sławomira Kalinowskiego oraz mgr. Łukasza Komorowskiego – spotkały się z żywą reakcją i szeregiem pytań od uczestników. Wsparcie pozostałych członków delegacji PAN, takich jak prof. Jerzy Duszyński (były prezes Polska Akademia Nauk), Ryszard Wilczyński (były poseł), dr Jullia Tsybulska i prof. Oksana Sakal, uzupełniło wielowątkowe rozważania dotyczące sytuacji ukraińskiej wsi i ukraińskiego rolnictwa.

Konferencja skupiła się na trzech kluczowych tematach:
• Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
• Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich,
• Innowacyjność na obszarach wiejskich.
Podczas dyskusji omówiono również istotne procesy decentralizacji oraz integracji europejskiej w Ukrainie, prezentując strategie UE oraz polskie doświadczenia w tym zakresie.

Uczestników przywitali Maksym Kozytsky, kierujący Lwowską Administracją Obwodową oraz Yurii Kholod, p.o. zastępcy Lwowskiej Rady Obwodowej. Konferencję wzbogaciły krótkie prezentacje opisujące obecny stan i strategie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i Ukrainie, w tym prezentacja Ryszarda Wilczyńskiego, inicjatora programu odnowy obszarów wiejskich w Polsce.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uniwersytetów, instytucji badawczych, ośrodków analitycznych oraz ukraińskiej administracji państwowej i samorządowej. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania międzynarodowej współpracy w celu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich na drodze do integracji z UE.
Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tak ważnego wydarzenia i dziękujemy wszystkim zaangażowanym za owocne dyskusje!

Brak opisu.

Konferencja #Nauka #PolskaUkraina #IRWiRPAN #RozwójObszarówWiejskich #IntegracjaEuropejska #PAN #Lwów2024