Konkurs Studencki Nobel 2015

Studencki Nobel 2015

Trwa VII edycja Konkursu Studencki Nobel, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Konkurs ma na celu wyłonienie, wyróżnienie oraz nagrodzenie najzdolniejszych studentów w kraju, upowszechnianie nauki, przedsiębiorczości i idei społecznych, a także ułatwienie ambitnym i zdeterminowanym Studentom startu na rynku pracy.

Aby wziąć udział w konkursie niezbędne jest wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w zakładce „Konkurs” na oficjalnej stronie internetowejwww.studenckinobel.pl Wykazane w formularzu osiągnięcia zostaną ocenione i zweryfikowane przez Centralną Komisję Konkursową, która wyłoni Najlepszego Studenta RP oraz Laureatów Krajowych pięciu specjalności: nauki rolniczo-przyrodnicze, nauki ścisłe i techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki ekonomiczne i społeczne oraz nauki humanistyczne i sztuka.

Wśród wszystkich Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu biorących udział w konkursie Studencki Nobel 2015 zostanie wybrany Najlepszy Student UP w Poznaniu, który otrzyma nagrodę specjalną z rąk Władz Rektorskich.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

  • Posiadanie statusu studenta studiów dziennych lub/i zaocznych realizowanych na uczelni państwowej lub/i prywatnej,
  • Legitymowanie się średnią ocen minimum 4,0 ze wszystkich zakończonych semestrów na danym stopniu studiów,
  • Nieukończony 28 rok życia.

Uczestnikiem Konkursu nie może być student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich.

Obok wysokich wyników w nauce, szansę na zdobycie zaszczytnego tytułu Najlepszego Studenta RP zwiększa:

  • aktywna działalność w organizacjach studenckich, sportowych, artystycznych,
  • dorobek naukowy (publikacje naukowe, prace badawcze, wyróżnienia, stypendia),
  • praca zawodowa, staże, praktyki,
  • znajomość języków obcych,
  • szeroki wachlarz zainteresowań.

Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone 17 kwietnia 2015 r.

Regulamin, Kryteria i pozostałe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie www.studenckinobel.pl            

Zapraszam do wzięcia udziału!

Koordynator:

Karolina Borucka, NZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, e-mail: karolinaborucka1@gmail.com