Granicę biedy wyznacza się m.in. określając udział wydatków żywnościowych. Określając linie ubóstwa, można odwołać się do prawa Engla, według którego udział wydatków na żywność maleje wraz ze wzrostem dochodów. Gospodarstwa...
Czytaj