Zużycie węgla kamiennego wyniosło w 2020 roku 62,4 mln ton (bez zużycia na ogrzewanie w podmiotach zaliczanych do sekcji D „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą...
Czytaj