Interesujący artykuł autorstwa M . Mitręgi i A. Małeckiej. Dyskusja w kontekście uberyzacji gospodarki. Streszczenie Przedmiotem artykułu jest tzw. ride sharing jako jeden z przejawów konsumpcji kolaboratywnej (KK). W artykule...
Czytaj