ze wstępu książki pod redakcją R. Szarfenberga, P. Brody-Wysockiego, K. Płowiec: Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu został powołany 1 lutego 2007 roku. Komitet jest niezarejestrowaną platformą współpracy i działa...
Czytaj