Według analityków ankietowanych przez ISBnews, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,3% na koniec grudnia 2016 r.

Na początku miesiąca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,3% w grudniu, tj. o 0,1 pkt proc. więcej wobec poprzedniego miesiąca i była o 1,4 pkt proc. niższa w ujęciu rocznym.

W tegorocznej ustawie budżetowej rząd zapisał, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniesie 8,9%, by z końcem 2017 r. obniżyć się do 8% (wobec 9,8% na koniec 2015 r.).

Liczba nowych bezrobotnych wzrosła do 190,3 tys. osób

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w grudniu ub.r. 190,3 tys. wobec 180,5 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W grudniu 2015 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 232,4 tys. osób.

GUS podał też dziś, że stopa bezrobocia zarejestrowanego w grudniu 2016 r. wyniosła 8,3%.