Wizyta pracowników WES na Uniwersytecie Ahi Evran w Kırşehir

W dniach od 24 kwietnia do 1 maja pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dr hab. Wawrzyniec Czubak, dr Izabela Lipińska i dr Sławomir Kalinowski – uczestniczyli w stażu naukowym w ramach Programu Erasmus + Teachers Staff Mobility. Na zaproszenie prof. Ermana Akıllı pracownicy WES mieli okazję wygłosić wykłady na Uniwersytecie Ahi Evran w Kırşehir. To nie pierwsze zaproszenie z tureckiego uniwersytetu. Pracownicy Ci mieli możliwość zaprezentowania własnej problematyki badawczej również w ubiegłym roku, uczestnicząc w stażu na Celal Bayar University w Manisie.

Wizyta w Kirsehir była okazją do internacjonalizacji nauki. Każdy z wykładowców był zobowiązany do przedstawienia 8 godzin wykładów dotyczących problematyki, którą zajmuje się naukowo. Wykłady dotyczyły polityki rolnej i żywnościowej, prawa rolnego i ryzyka kontraktacji oraz aspektów społecznych ludności wiejskiej, w tym wykluczenia, ubóstwa i poziomu życia. Zróżnicowana problematyka badawcza pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu spotkała się z zainteresowaniem zarówno kadry naukowej, jak i studentów. Jej efektem jest zaproszenie na kolejne wykłady w przyszłym roku. Oprócz wykładów wygłoszonych przez pracowników WES była okazja wzięcia udziału w ciekawych dyskusjach dotyczących nie tylko ekonomii, ale również stosunków międzynarodowych, kultury i przenikania się religii.

Wizyta w Kırşehir była okazją do nawiązania współpracy. Dr hab. Wawrzyniec Czubak, dr Izabela Lipińska oraz dr Sławomir Kalinowski spotkali się z Rektorem Uniwersytetu Prof. Dr. Ahmetem Gökbelem, Prof. Dr. Mustafą Kurtem, Prof. Dr. Vatanem Karakaya i Doç. Dr. Erginem Kariptaşem. W trakcie spotkań przedstawili możliwości studiowania na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, uczestnictwa w stażach naukowych oraz programie Erasmus. Przedstawiciele WES zostali zaproszeni do udziału w Radzie Naukowej czasopisma wydawanego przez lokalny uniwersytet.