Wizyta gości z Turcji z Ahi Evran University

29 i 30 lipca br. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu gościła delegacja z Uniwersytetu Ahi  Evran w Kırşehir (Turcja). Wśród gości był Rektor Prof. Dr Vatan Karakaya, prorektor Prof. Dr Ahmet Gokbel oraz prodziekan Wydziału Ekonomii i Administracji Prof. Dr Erman Akıllı. W ramach wizyty odbyło się spotkanie z Prof. dr. hab.  Krzysztofem Szoszkiewiczem – Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz prof. dr hab. Karoliną Pawlak oraz prof. dr hab. Rafałem Baumem – prodziekanami Wydziału Ekonomiczno-Społecznego. W ramach spotkań zostały omówione możliwości współpracy, aplikowania o wspólne granty międzynarodowe oraz przedstawiono korzyści wspólnych badań z zakresu zarówno ekonomii, jak i nauk rolniczych. Goście z Turcji mieli okazję zwiedzić Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne w Swadzimiu, a także zobaczyć warunki pracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. Warto dodać, że wraz z dr. hab.  Wawrzyńcem Czubakiem oraz dr Izabelą Lipińską zostaliśmy zaproszeni do Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego wydawanego na Uniwersytecie Ahi Evran – Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences (strona), a także jesteśmy członkami Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej – 1st International Congress on “PEOPLE, POWER & POLITICS”, organizowanej przez Dr. Ermana Akıllı (strona).

Ahi4