Szanse i ograniczenia rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce – Joanna Smoluk-Sikorska

Serdecznie polecam książkę mojej koleżanki, w której wskazuje na szanse i ograniczenia rozwoju rynku żywności ekologicznej. Joanna rynkami zajmuje się od dawna, ma je rozpoznane perfekcyjnie, zatem będzie to dla was cenne źródło badawcze.

Szanse i ograniczenia rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce

Abstrakt:

Rolnictwo ekologiczne jest uznawane za jeden z podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju i tym samym za jeden z głównych czynników poprawy warunków gospodarowania i życia na terenach wiejskich. Polska ma stosunkowo duży potencjał rozwoju tej metody produkcji, jednak warunkiem dalszego jego wzrostu jest efektywnie funkcjonujący rynek żywności ekologicznej. Niniejsza książka koncentruje się na trzech sferach tego rynku: przetwórstwie, dystrybucji (głównie poprzez kanał specjalistyczny) oraz zachowaniach konsumentów ekożywności. Książka ta stanowi diagnozę obecnego stanu rynku żywności ekologicznej i wskazuje na jego główne problemy, determinanty i perspektywy dalszego rozwoju. Monografia omawia również zmiany, jakie zaszły na rynku ekożywności w ostatnim czasie i prezentuje rekomendacje dla jego uczestników oraz instytucji publicznych odpowiedzianych za rozwój rolnictwa ekologicznego.