„Smart Village – wczoraj i dziś”

„Smart Village – wczoraj i dziś” – pod tym hasłem odbyły się szkolenia zorganizowane przez Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich dla przedstawicieli #LGD oraz urzędów marszałkowskich w dniach 28 i 30.09 oraz 5.10. Celem spotkań było przybliżenie uczestnikom koncepcji smart villages, poczynając od genezy, definicji, kończąc na przykładach smart rozwiązań oraz projektowanym wsparciu finansowym do 2027 roku. Spotkania, w których łącznie uczestniczyło ponad 350 osób prowadził dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN. O genezie koncepcji i rekomendacjach dla dalszego jej rozwoju mówili z ramienia #IRWiRPAN wicedyrektor dr Anna Rosa oraz Łukasz Komorowski. O projektowanym wsparciu opowiadał przedstawiciel Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jakub Stępień, z kolei w części bardziej praktycznej przykładowe smart projekty pokazywał dr hab. Marcin Wójcik, prof. Uniwersytet Łódzki. Uczestnicy mogli także usłyszeć o funkcjonowaniu dwóch smart wsi od kuchni – o Wiązownicy-Kolonii opowiadał jej sołtys Jacek Piwowarski, a o Tomaszynie prezes RSP Ostoja Natury Piotr Ostaszewski. W trakcie spotkań padło wiele cennych uwag i spostrzeżeń z ust aktywnych uczestników. Prezentacje ze spotkań dostępne są na stronie KSOW.

link do strony KSOW